dr inż. Bartłomiej Papis, Instytut Techniki Budowlanej; Zakład Badań Ogniowych

dr inż. Andrzej Kolbrecki, Instytut Techniki Budowlanej; Zakład Badań Ogniowych

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2019.07.01
Doniesienie naukowe (Scientific report)

 

W artykule przedstawiono zasady badania obciążenia ogniowego przyjmowanego do obliczeń w celu określenia jego zmniejszenia, w przypadkach innych niż przewidziane w
normie PN-B-02852:2001. Ponadto podano przykłady postępowania prowadzące do zmniejszania obciążenia ogniowego do obliczeń w przypadkach innych niż przewidziane normą. Do tego celu wykorzystano metody własne bazujące na określeniu rozwoju pożaru. Przyjęto, że warunkiem zastosowania współczynników korekcyjnych jest brak rozwoju spalania w głąb materiału. Otrzymane wyniki uzasadniają zastosowanie współczynników zmniejszających przy obliczeniach gęstości obciążenia ogniowego. Metoda
przedstawiona w artykule może być wykorzystana do uwzględnienia zmniejszenia obciążenia ogniowego w przypadkach innych niż przewidziane normą.
Słowa kluczowe: reakcja na ogień; bezpieczeństwo pożarowe; badania materiałów; klasyfikacja; obciążenie ogniowe.

Fire load tests which is used for calculations

Abstract. The article presents the principles of load testing of a firebox taken to calculate it reduction, in cases other than those provided for in PN-B-02852:2001. In addition, examples of conducting proceedings are given to reduce the fire load for calculations in cases other than provided for by the standard. For this purpose, it was used own methods based on determination of fire development. It was assumed that the condition of applying corrective coefficients is lack combustion development deep into the material. The obtained results justify application of decreasing factors in calculations fire load density. The method presented in the article it can be used to take into account the load reduction in cases other than those provided for by the standard.
Keywords: reaction to fire; fire safety; tests of materials; classification; fire load.

 

Literatura
[1] DIN 18230 Teil 2. Baulicher Brandschutz im Industriebau. Ermittlung des Abrandfaktor m.
[2] PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru.
[3] Versuchbericht. Naturbrandversuchemit Rohtabak zur Ermittlung eines abbrandfaktors m in Anlehnung an DIN 18230 Teil 2 (09.87). Institut für Baustoffe, Massifbau und Brandschutz – Amtliche Materialprüfanstalt für Bauwesen.

Przyjęto do druku: 24.06.2019 r.

Czytaj więcej >>

Materiały Budowlane 7/2019, strona 2-5 (spis treści >>)