dr inż. Grzegorz Kubicki, Politechnika Warszawska;Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Problemem w projektowaniu efektywnych instalacji systemu oddymiania klatek schodowych budynków wielokondygnacyjnych (użytkowych i mieszkalnych) był brak standardu projektowego. Mało precyzyjne zapisy powszechnie stosowanej PN-B-02877-4:2001+Az1 lu bVdS 2221 pozwalały na wykonanie wyłącznie instalacji grawitacyjnej o niskiej skuteczności. Sytuacja zmieniła się po opublikowaniu w styczniu 2017 r. wytycznych Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowego Instytutu Badawczego (CNBOP-PIB) i noweli z maja 2019 r. (CNBOP-PIBW-0003:2019). Standard ten w całości poświęcony został zasadom funkcjonowania i projektowania systemów oddymiania klatek schodowych w budynkach, gdzie ich zastosowanie jest wymagane przez przepisy techniczno-budowlane. W związku z tym, że zapisy wytycznych bazują na wnioskach z badań in situ oraz analiz numerycznych, stanowią zasady wiedzy technicznej, określone w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.

Wytyczne CNBOP-PIB są pierwszym i jak na razie jedynym standardem projektowym, który określa, jaki powinien być cel działania systemu oddymiania (wymagania funkcjonalne). 

Literatura
[1] Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 6 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej.
[2] PN-B-02877-4:2001 + Az1:2006 Ochrona przeciwpożarowa budynków – Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła – Zasady projektowania.
[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
[4] Ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
[5] VdS 2221:2007-06 VdS Richlinien fur Entrauchungsanlagen in Treppenraumen (ETA) – Planung und Einbau (Urządzenia do oddymiania klatek schodowych. Projektowanie i instalowanie).

Czytaj więcej >>

Materiały Budowlane 7/2019, strona 18-20 (spis treści >>)