mgr inż. Wojciech Jarmołowicz

Członkowie Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie chcą współpracować z wieloma instytucjami, by zmienić prawo budowlane tak, aby odpowiedzialne za bezpieczeństwo były wszystkie strony procesu budowlanego. Obecnie jest tak, że w przypadku BHP cały ciężar spada na wykonawcę. Za granicą jest inaczej, tam już na etapie przetargu jest skompletowana dokumentacja związana ze standardami BHP. Wszystko jest policzone i wpisane do harmonogramów. Uczmy się od najlepszych – mówi Leszek Gołąbiecki, Prezydent Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, Prezes Zarządu Unibep SA.

 

Czytaj więcej >>

Materiały Budowlane 7/2019, strona 64 (spis treści >>)