Czy można zrealizować budynek jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej na podstawie zgłoszenia z projektem?

Budynki jednorodzinne można budować na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę. Zwolnienie z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę, co wynika z art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy – Prawo budowlane, nie dotyczy wszystkich budynków jednorodzinnych...

Jakiej procedury budowlanej wymaga budowa pomostu pływającego, a jakiej stałego?

Rozporządzenie nie dokonuje rozróżnienia na pomosty stałe i pływające. Przyjmuje się jednak, że za budowlę hydrotechniczną uznaje tylko taki pomost, którego konstrukcja jest w sposób trwały powiązana z brzegiem lub z dnem akwenu...

Czy budowa ogrodzenia, które nie wymaga ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia, może być realizowana niezgodnie z innymi przepisami?

Budowa ogrodzeń o wysokości mniejszej niż 2,20 m nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę ani dokonania zgłoszenia (art. 29 ust. 1 pkt 23 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane). Nawet, gdy jakaś inwestycja jest zwolniona z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę i dokonania zgłoszenia, to nie oznacza, że jej realizacja jest zwolniona z konieczności przestrzegania wymagań określonych winnych przepisach, np. w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego...

 

Czytaj więcej >>

Materiały Budowlane 7/2019, strona 65 (spis treści >>)