mgr Małgorzata Kowalska

 

Badania GUS przeprowadzone w maju 2019 r. w dużych przedsiębiorstwach przemysłowych, o liczbie pracujących 50 i więcej osób, produkujących materiały stosowane w budownictwie wykazały, że był to dobry miesiąc zarówno w porównaniu z majem 2018 r., jak i kwietniem 2019 r. Produkcja wytworzona w maju 2019 r. była w trzydziestu grupach większa niż przed rokiem(w kwietniu – w dwudziestu dziewięciu grupach), a w dwudziestu dziewięciu grupach – niż w poprzednim miesiącu br. (w kwietniu – tylko w trzynastu grupach). Łącznie produkcja wytworzona w okresie styczeń – maj 2019 r. przewyższyła w trzydziestu dwóch grupach (spośród czterdziestu czterech obserwowanych) poziom notowany w analogicznym okresie 2018 r. (w okresie styczeń – kwiecień – w dwudziestu dziewięciu grupach). Skala wzrostu produkcji w maju spowodowała wzrost wskaźników produkcji za okres narastający styczeń – maj 2019 r. w porównaniu z dynamiką notowaną za okres styczeń – kwiecień w dwudziestu sześciu grupach.

 

Czytaj więcej >>

Materiały Budowlane 7/2019, strona 66-68 (spis treści >>)