logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

The application of selected BIMtechnologies in the inventory
and design of building structures

dr inż. Jarosław Gajewski, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy; Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
ORCID: 0000-0002-2434-767X
mgr inż. Dawid Fajtek, Biuro Projektowe Dawid Fajtek

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Streszczenie. W artykule przedstawiono doświadczenia autorów ze stosowania wybranych technologii BIMw inwentaryzacji oraz projektowaniu konstrukcji budowlanych. Omówiono procedurę inwentaryzacji geometrii konstrukcji na podstawie chmury punktów uzyskanej za pomocą skaningu laserowego. Zaprezentowanomożliwościmodelowania 3Drzeczywistej geometrii konstrukcji na potrzeby oceny jej nośności, a także ograniczenia związane z BIM.

Słowa kluczowe: BIM; wieża, metoda elementów skończonych

Abstract. The article presents the authors' experience in the use of selected BIM technologies in the inventory and design of building structures. The inventory procedure of structure geometry based on a point cloud obtained by means of laser scanning was discussed. The possibilities of 3D modeling of the real geometry of the structure for the purposes of assessing its bearing capacity were presented. The article presents both the possibilities and limitations associated with BIM technology.

Keywords: BIM; tower; finite element analysis.

Dziękujemy firmie „Scan 3D Szymon Bloch” za udostępnienie chmury punktów słupa linii wysokiego napięcia oraz firmie „BIMPoint” za udostępnienie chmury punktów więźby dachowej.
Przyjęto do druku: 10.02.2020 r.

Zobacz więcej >>

Materiały Budowlane 3/2020, strona 48-50 (spis treści >>)