logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

mgr inż. Bartłomiej Monczyński, Szkodliwe sole budowlane towarzyszą z reguły nadmiernemu zawilgoceniu i stanowią główny czynnik powodujący szkody materialne oraz obniżający trwałość murów [2, 8].Woda pod każdą postacią może wpływać na strukturę materiałów takich, jak kamień, cegła, zaprawy murarskie oraz tynkarskie (czyli materiałów kapilarno-porowatych), prowadząc tym samym do ich destrukcji [6]. Procesy korozyjne są tym intensywniejsze, im dłużej trwa zawilgacanie muru na skutek kapilarnego podciągania wilgoci, a tym samym dłużej trwa gromadzenie się soli [6, 7].

Zobacz więcej >>

Materiały Budowlane 3/2020, strona 24-26 (spis treści >>)