logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

mgr inż. Małgorzata Głowacz, 

30 stycznia 2020 r. odbyła się w Warszawie I Konferencja Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie, która została zorganizowana przez partnerów projektu POWR.02.12.00-00-0006/16-01: Związek Zawodowy „Budowlani”; Polską Izbę Inżynierów Budownictwa; Instytut Techniki Budowlanej i Konfederację Budownictwa i Nieruchomości. W konferencji uczestniczyło ok. 150 przedstawicieli środowiska budowlanego, m.in. organizacji pracodawców i związków zawodowych, izb budowlanych i stowarzyszeń, przedsiębiorstw budowlanych, uczelni wyższych, szkół i firm szkoleniowych, instytutów badawczych, urzędów pracy, urzędów statystycznych, firm consultingowych i badań rynku, organów administracji działających w obszarze budownictwa. Gośćmi konferencji byli przedstawiciele Ministerstwa Edukacji, Ministerstwa Rozwoju, PARP i GUNB.

Zobacz więcej >>

Materiały Budowlane 3/2020, strona 66-68 (spis treści >>)