logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Wiceprezes Zarządu firmy Izodom 2000 Polska Sp. z o.o. Jakub Wójcik organizuje akcję pomocy dla szpitali wśród członków Polskiego Klastra Budowlanego i Polskiej Izby Budownictwa (dawniej Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa). Robocza nazwa akcji, to Budowlana Dawka Wsparcia. Jej celem jest zmapowanie wyrobów budowlanych, umiejętności i pieniędzy, którymi firmy budowlane mogą wspierać środowisko medyczne, np. dyrektorów technicznych szpitali powiatowych, stojących obecnie przed wyjątkowo trudnym wyzwaniem dostosowania i utrzymania infrastruktury szpitali do funkcjonowania w warunkach epidemiologicznych.

Zobacz więcej >>

Materiały Budowlane 4/2020, strona 2 (spis treści >>)