logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

mgr Magdalena Budnik, ERBUD S.A.

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie we współpracy ze Stowarzyszeniem Producentów Betonu Towarowego (SPBT) w Polsce opracowało zalecenia dotyczące bezpiecznego transportu i układania betonu towarowego. Celem tej inicjatywy jest zwiększenie bezpieczeństwa pracy i wyeliminowanie wypadków na budowach. Zalecenia dotyczą oznakowania i zasad pracy: kierowców/operatorów samochodów do transportu i podawaniamieszanki betonowej (fotografia); zagospodarowania placu budowy i tzw. czynności zabronionych. Podstawą bezpiecznej pracy jest noszenie odblaskowej odzieży ochronnej oraz odpowiednie oznakowanie i wyposażenie pojazdów samowyładowczych, pomp do betonu, pompogruszek oraz betonomieszarek (fotografia). Po upewnieniu się, że urządzenia są gotowe do pracy na budowie należy zweryfikować, czy miejsce w którym zostanie wbudowany beton jest bezpieczne i nie stwarza zagrożenia dla operatora i innych osób znajdujących się na placu budowy. Podłoże powinno być utwardzone i charakteryzować się statecznością (rysunek), a miejsce odpowiednio oświetlone, gdy prace są wykonywane nocą. Istotne jest też zachowanie właściwej odległości np. od linii napowietrznych. Prace powinny wykonywać osoby posiadające wymagane prawem uprawnienia w danej specjalności.

Zobacz więcej >>

Materiały Budowlane 4/2020, strona 82 (spis treści >>)