logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

mgr Małgorzata Kowalska

W kwietniu 2020 r. nastąpiło znaczne zmniejszenie produkcji większości materiałów zużywanych w budownictwie zarówno w porównaniu z kwietniem 2019 r., jak i marcem 2020 r. Ze składanych do GUS raportów dużych przedsiębiorstw przemysłowych o liczbie pracujących 50 i więcej osób, wynika, że spośród 40 obserwowanych grup wyrobów w 29 grupach produkcja była niższa niż w kwietniu 2019 r., a w porównaniu z marcem 2020 r. aż w 36 grupach niższa. Słabe wyniki w kwietniu spowodowały spadek do 14 liczby wyrobów z dodatnią dynamiką produkcji w okresie narastającym, tj. w okresie styczeń – kwiecień 2020 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r., kiedy dodatnią dynamikę notowano w 29 grupach. Produkcja wytworzona w okresie czterech miesięcy 2020 r. była w 26 grupach mniejsza niż przed rokiem, a w 27 mniejsza od notowanej za okres styczeń – marzec 2020 r. 

 Zobacz więcej

Materiały Budowlane 6/2020, strona 59-61 (spis treści >>)