logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

AUTOKLAWIZOWNY BETON KOMÓRKOWY

Wpływ rodzaju zaprawy na parametry mechaniczne murów z betonu komórkowego poddanych ścinaniu – odkształcalność postaciowa

W artykule zaprezentowano wyniki badań odkształcalności postaciowej i modułu odkształcenia postaciowego muru. Na podstawie badań 21 modeli, w których zastosowano 3 typy zapraw i 3 typy spoin wspornych oraz 2 typy spoin czołowych (bez lub z zaprawą) wykazano, że największe wartości kątów odkształcenia postaciowego i moduły odkształcenia postaciowego uzyskano wypełniając czołowe spoiny zaprawą.

Czytaj więcej...

Absorpcja wody elementów murowych z ABK

Jedną z ważniejszych właściwości materiałów budowlanych jest ich odporność na wilgoć. Zawartość wilgoci ma wpływ na ciężar, często na wytrzymałość, izolacyjność termiczną, trwałość itd.Wprzypadku autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) 

Czytaj więcej...