Forum Budownictwo w Polsce to doroczna branżowa debata, podczas której omawiane są najnowsze dane, prognozy i strategie decydujące o kształcie rynku. Podczas IV Forum PMR „Budownictwo w Polsce 2020 r.” (10 października br.) przeszło 150 przedstawicieli zarządów kluczowych firm wykonawczych, deweloperów, inwestorów, producentów materiałów budowlanych, a także organizacji związanych z polskim rynkiem budowlanym przedstawiło ich zdaniem największe zagrożenia czyhające na budownictwo w najbliższych latach. W głosowaniu, aż 60% jego uczestników wskazało brak pracowników oraz coraz większe koszty pracy jako największe wyzwania, z jakimi będzie musiało zmierzyć się budownictwo (szczególnie infrastrukturalne) w 2020 r., natomiast 20% głosujących – osłabienie popytu na usługi budowlane (rysunek 1). Wyniki te są zbieżne z rezultatami badania firm budowlanych przeprowadzonego przez PMR, zaprezentowanymi w raporcie „Sektor budowlany w Polsce – II połowa 2019” – „Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2019 – 2024”.

 

Czytaj więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 11/2019, strona 68 (spis treści >>)