logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

BIM

Jakość w projektowaniu w technologii BIM

Wdrożenie technologii BIMw istotny sposób zmieniło podejście do zapewnienia jakości w projektowaniu. Możliwość wykorzystania modelu 3D spowodowała, że wiele procesów uległo usprawnieniu i stały się efektywniejsze oraz bardziej skuteczne.

Czytaj więcej...

BIM na budowie

Czynnikami wyznaczającymi efektywność oraz zakres stosowania BIM jest zwiększająca się determinacja rynku oraz coraz większa świadomość i poziom edukacji kadry inżynierskiej i zarządzającej. Aby BIM przynosił oczekiwane korzyści, metoda ta musi być odpowiednio zaimplementowana. Bardzo istotnym czynnikiem, oprócz rozwiązań technicznych, jest często pomijany czynnik ludzki. W artykule zostały opisane doświadczenia, poparte praktyką z realizacji publicznej inwestycji przy użyciu elementów technologii BIM, z perspektywy generalnego wykonawcy.

Czytaj więcej...

Model projektanta vs. model wykonawcy

Chciałbym zwrócić uwagę na pewne problemy, które nie zostały ujęte m.in. w artykule mgr. inż. Andrzeja Foremnego pt. „Wykorzystanie BIM w fazie wykonawczej przedsięwzięć budowlanych” („Materiały Budowlane” nr 12/2013), a które są pokłosiem powtarzających się wielokrotnie uwag...

Czytaj więcej...

BuildingSMART a narodowy system klasyfikacyjny

Implementacja nowych rozwiązań zawsze wymaga od zainteresowanych stron nauczenia się jak najefektywniejszego wykorzystania narzędzi programowych, a także zasad wymiany danych między tymi stronami tak, aby komunikacja przebiegała bez zakłóceń. Sposób oznaczania materiałów czy elementów budynku powinien być zorganizowany i ustandaryzowany, np. zgodny zewspólną klasyfikacją. BIM nie jest wyjątkiem.

Czytaj więcej...