logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE

Bezpieczeństwo pożarowe dachów

Bezpieczeństwo pożarowe dachów oceniane jest zgodnie ze specyfikacją techniczną PKN-CEN/TS 1187 [3], która przewiduje cztery odrębne metody badań oznaczone symbolami t1, t2, t3 oraz t4. Są to badania prowadzone wg metod niemieckiej, skandynawskiej, francuskiej oraz brytyjskiej. Stosuje się w nich następujące oddziaływania: t1 – płonąca żagiew; t2 – płonąca żagiew + wiatr; t3 – płonąca żagiew + wiatr + promieniowanie cieplne; t4 – metoda dwustopniowa, obejmująca zapalność oraz płonącą żagiew + wiatr + promieniowanie cieplne.

Czytaj więcej...

Wymagania dotyczące odporności ogniowej tuneli

W artykule przedstawiono nowe wymagania dotyczące odporności ogniowej tuneli, wynikające ze znowelizowanych w 2019 r. aktów prawnych. Dodatkowo zaprezentowano najczęściej stosowane rozwiązania techniczne zapewniające wymaganą klasę odporności ogniowej konstrukcji tuneli.

Czytaj więcej...

Wytyczne wykonania i stosowania przeszkleń ogniochronnych w budownictwie

Elementy szklane stosuje się nie tylko na elewacjach budynków, ale również jako ściany działowe. Właściwe wykonanie konstrukcji przeszklonej ściany wewnętrznej zwiększa jej odporność ogniową, a tym samym bezpieczeństwo użytkowników pomieszczenia w przypadku wystąpienia pożaru. Przeszkleniami ogniotrwałymi, o właściwej klasie odporności ogniowej i dymoszczelności można również wytyczyć drogę ewakuacyjną, która w przypadku wystąpienia zagrożenia będzie wystarczający czas drożna, co zapewni możliwość prowadzenia akcji ratunkowej i ewakuacyjnego opuszczenia budynku. 

Czytaj więcej...

Interpretacja przepisów przeciwpożarowych w praktyce

Zawiłość i niejednoznaczność obowiązujących w naszym kraju przepisów przeciwpożarowych wydanych przez ministrów związanych z budownictwem, jak i ministra spraw wewnętrznych spędza często sen z oczu projektantów, rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, wykonawców i inwestorów.

Czytaj więcej...