logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Renovation of flats in large-panel buildings

dr inż. Marcin Kanoniczak, Politechnika Poznańska; Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu;
ORCID: 0000-0001-8017-645X

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2020.01.02
Artykuł przeglądowy (Review paper)

Streszczenie. W artykule poruszono temat robót remontowych prowadzonych w mieszkaniach w budynkach wykonanych w prefabrykowanej technologii wielkopłytowej. Przedstawiono problem zużycia technicznego i funkcjonalnego obiektów, a także zakres prac rozbiórkowych i wykończeniowych prowadzonych z uwzględnieniem specyfiki budownictwa wielkopłytowego.
Słowa kluczowe: remont mieszkania; roboty wykończeniowe; wielka płyta; budownictwo prefabrykowane

Abstract. The article discusses the subject of renovations made in flats of buildings constructed according to prefabricated large-panel technology. The paper presents the issue of technical and functional wear and tear of buildings as well as the scope of demolition and finish works, taking into account the specificity of large-panel construction.
Keywords: renovation of a flat; finish works; large-panel; prefabricated construction.

Literatura
[1] Błaszczyński Z. Tomasz, Aldona Łowińska-Kluge. 2013. „Wpływ błędów projektowych i wykonawczych na trwałość użytkową balkonów i loggii”. Izolacje –Budownictwo, przemysł, ekologia (7/8): 40 – 43.
[2] Cholewicki Andrzej, Tadeusz Chyży, Jarosław Szulc. 2003. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instrukcje,Wytyczne, Poradniki, 385/2003. Budynki wielkopłytowe – wymagania podstawowe, Zeszyt 6, Bezpieczeństwo konstrukcji, Nowe otwory w ścianach konstrukcyjnych budynków wielkopłytowych. Warszawa. ITB.
[3] Kanoniczak Marcin. 2018. „Problemy eksploatacyjne poznańskich budynków z wielkiej płyty”. Kronika Miasta Poznania. Blokowiska. (4): 147 – 160. Poznań. Wydawnictwo Miejskie Posnania.
[4] Knyziak Piotr. 2015. „Wpływ wykonawstwa i sposobu eksploatacji na trwałość prefabrykowanych budynków mieszkalnych”. Trwałe metody naprawcze w obiektach budowlanych. Praca zbiorowa pod redakcją Tomasza Błaszczyńskiego,Wiesława Buczkowskiego, Józefa Jasiczaka i Mieczysława Kamińskiego. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne. 206 – 216.
[5] Popczyk Jacek. 2006.Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Instrukcje, Wytyczne, Poradniki, 397/2006, Część B: Roboty wykończeniowe, Zeszyt 5: Okładziny i posadzki z płytek ceramicznych. Warszawa. ITB.
[6] Popczyk Jacek, Zbigniew Rydz. 2007. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Instrukcje,Wytyczne, Poradniki, 387/2007, Część B: Roboty wykończeniowe, Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne.Warszawa. ITB.
[7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r., nr 75, poz. 690, z późn. zm.).
[8] Szymański Janusz. 2002. Balkony i loggie w budynkach wielkopłytowych. Seria: instrukcje, wytyczne, poradniki, nr 375/2002. Budynki wielkopłytowe – wymagania podstawowe, zeszyt 5: Bezpieczeństwo konstrukcji. Warszawa. ITB.
[9] Zieliński Jerzy. 2001. „Dostosowanie budynków wielkopłytowych do współczesnych wymagań użytkowych”. Przegląd Budowlany (2): 8 – 12.
Przyjęto do druku: 28.11.2019 r.

Czytaj więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 1/2020, strona 7-10 (spis treści >>)