logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Duża, ale nierównomiernie rozłożona w czasie, ilość energii słonecznej, jaka dociera w ciągu roku do powierzchni Ziemi, nawet w wysokich szerokościach geograficznych wciąż stanowi wyzwanie dla ludzi. Obiecująca jest bowiem perspektywa magazynowania okresowego nadmiaru energii w trakcie lata i jej wykorzystanie w czasie zimy. W ograniczonym stopniu takie możliwości stwarza akumulacja ciepła w gruncie pod i wokół budynku. Pozyskiwanie ciepła z gruntu jest obecnie bardzo popularne. Najczęściej są to systemy bazujące na pompie ciepła lub prostych wymiennikach powietrznych, pozwalających na wstępne podgrzanie powietrza wentylacyjnego. Natomiast przedmiotem analizy prowadzonej w tym artykule jest bardzo rzadkie rozwiązanie, w którym gruntowy wymiennik ciepła jest bezpośrednio sprzężony z wymiennikiem w ścianie zewnętrznej budynku. Ta eksperymentalna instalacja zasila ściany niskoenergetycznego budynku zlokalizowanego w mieście Nyiregyhaza na Węgrzech. Jest to budynek jednorodzinny, trzykondygnacyjny (piwnica, parter i użytkowe poddasze) o łącznej powierzchni użytkowej 357m2, wybudowany na otwartym terenie z dobrym dostępem do energii słonecznej.

Literatura
[1] Athienitis A. K., M. Santamouris. 2002. Thermal Analysis and Design of Passive Solar Buildings. James & James Ltd.
[2] Krecke Edmond, Roman Ulbrich, Grzegorz Radlak. Connection of solar and near-surface geothermal energy in isomax technology, CESB 07 PRAGUE Conference.
[3] Kisilewicz Tomasz,Małgorzata Fedorczak-Cisak, Tamas Barkanyi. 2019. „Active thermal insulation as an element limiting heat loss through external walls”. Energy and Buildings,Volume 205: 1 – 13, https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2019.109541.
[4] PN-EN ISO 6946:2017-10 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metody obliczania.
[5] Sheikh Khaleduzzaman Shah, Lu Aye, Behzad Rismanchi. 2018. „Seasonal thermal energy storage system for cold climate zones: A review of recent developments”. Renewable and Sustainable Energy Reviews 97: 38 – 49.

Czytaj więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 1/2020, strona 28-32 (spis treści >>)