logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

mgr Maria Szruba

Przepusty i przejścia dla zwierząt to obiekty o strategicznym znaczeniu dla ekosystemu. Stanowią istotny koszt inwestycji drogowych, a przy tym duże wyzwanie w zakresie lokalizacji, projektowania, budowy i utrzymania. Tym istotnym zagadnieniom została poświęcona XIII Świąteczna Konferencja Naukowo-Techniczna, która odbyła się 10 – 12 grudnia 2019 r. w Centrum Dydaktyki AGH w Krakowie, pod patronatem honorowym – Andrzeja Adamczyka, Ministra Infrastruktury, prof. dr. hab. inż. Tadeusza Słomki, JMRektoraAGH, prof. dr. hab. inż. Tadeusza Kuczyńskiego, JMRektora Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Tomasza Żuchowskiego, Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Patronami branżowymi były następujące instytucje i organizacje: Instytut Badawczy Dróg i Mostów; Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa; PAN Sekcja Inżynierii Komunikacyjnej KILiW; Związek Mostowców Rzeczpospolitej Polskiej; Polski Kongres Drogowy; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Oddział Kraków, a patronami medialnymi m.in. miesięcznik „Materiały Budowlane” i dwumiesięcznik „Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne”. Nad przygotowaniami i przebiegiem konferencji czuwał Komitet Naukowy pod przewodnictwem prof. Adama Wysokowskiego (fotografia 1) – spiritus movens Świątecznych Konferencji Naukowo-Technicznych, organizowanych z Jego inicjatywy od 1992 r.

Czytaj więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 1/2020, strona 76 (spis treści >>)