logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

The moisture expert’s report in the buildings

dr inż. Jerzy Karyś
ORCID: 0000-0001-6222-8666

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2020.03.01
Artykuł przeglądowy (Review paper)

Streszczenie. Wilgoć stwarza niezwykle złożone warunki eksploatacyjne, ograniczające trwałość obiektów budowlanych. Jako następne po zawilgoceniu i próbie eksploatacji pojawiają się na przegrodach budowlanych bakterie, wirusy, grzyby pleśniowe i domowe oraz glony i porosty. Jednocześnie występują rysy lub pęknięcia obiektów. O ile podczas wykonywania ekspertyz budowlanych pomiary dotyczące konstrukcji najczęściej prowadzone są rzetelnie, to pomiary wilgotności są niekiedy lekceważone lub wykonywane nieumiejętnie, co w późniejszymokresie powoduje katastrofalne skutki zdrowotne dlamieszkańców budynków. Czasami w obiekcie dochodzi do wystąpienia syndromu chorego budynku (SBS), amieszkańcy rezygnują z zamieszkiwania go. Badania wilgoci wymagają przeprowadzenia analizy projektu, znajomości historii obiektu i zasad technologicznych, a także sumienności i wiedzy w zakresie aplikacji mierników wilgotności.

Słowa kluczowe: budynek; wilgoć; identyfikacja; diagnoza.

Abstract. The moisture produces complicated exploitation conditions, delimiting the durability of building objects. The moisture controlling is necessary for the durability and the first of all old buildings and for the battle against the biological life and chemical corrosion. In time of realization the expert’s report very often the construction tests are executed correctly, but that moisture tests sometimes are make light or without the knowledge. This fact produces later the catastrophic results for the habitants of buildings. In this case very often the Sick Building Syndrome is coming or the tenants leave the buildings. The moisture researches demand the project analyses, the knowledge of the building story and technological principles, as well the conscientiousness and knowledge of the hygrometer application.

Keywords: building; moisture; identification; diagnosis.

Literatura
[1] Badawska Halina, Władysław Danilecki, Maciej Mączyński. 1974. Ochrona budowli przed korozją. Warszawa.
[2] Karyś Jerzy. 2018. „Problemy w obiektach budowlanych po powodzi oraz sposoby ich rozwiązywania”. Materiały Budowlane 549 (5): 57 – 60. DOI: 10.15199/33.2018.05.18
[3] Magot Cezariusz, Maciej Rokiel. 2014. Sposoby wykonywania izolacji wtórnych i osuszanie budynków. Ochrona przed wilgocią i korozją biologiczną w budownictwie. Warszawa. s. 248.
[4] Matkowski Zygmunt,Adam Kowalski. 2013. Problemy związane z projektowaniem i wykonywaniem hydroizolacji w pomieszczeniach mokrych i nieckach basenowych, seria: Monografie Polskiego Stowarzyszenia Mykologów Budownictwa, nr 12, Wrocław, s. 176.
[5] OrłowskiMarcin, Zygmunt Orłowski. 2013.Metody nieniszczące w diagnostyce konstrukcji drewnianych, seria: Monografie Polskiego Stowarzyszenia Mykologów Budownictwa, nr 12, Wrocław, s. 210.
[6] Wieczorek Grzegorz. 2002. Korozja zbrojenia inicjowana przez chlorki lub karbonatyzację otuliny. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław, s. 158.
Przyjęto do druku: 24.02.2020 r.

Zobacz więcej >>

Materiały Budowlane 3/2020, strona 2-6 (spis treści >>)