logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

mgr inż. Michał Wasilewski, Koordynator Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

W ostatnich latach stan bezpieczeństwa pracy na budowach wyraźnie się poprawił, o czym świadczy m.in. coraz mniejsza liczba wypadków. Niestety, w kilku obszarach wciąż doświadczamy sytuacji niebezpiecznych dla pracowników. Jednym z wielu jest transport pionowy, realizowany przy użyciu żurawi wieżowych. Ten rodzaj transportu bliskiego generuje na budowach dużą liczbę zagrożeń, z których część skutkuje wypadkami śmiertelnymi. Z analizy przygotowanej przez Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie wynika, że są one głównie rezultatem złej organizacji transportu, źle opracowanych i nieegzekwowanych procedur oraz instrukcji, a także braku kwalifikacji lub doświadczenia operatorów dźwigów. Wypadki są również powodowane przez nieprzygotowanie hakowych i sygnalistów oraz brak jasno określonych obowiązków kierowników budowy firm udostępniających żurawie do eksploatacji. Jednocześnie trzeba zauważyć, że firmy te niekiedy uchylają się od obowiązków wobec osób, którym powierzają obsługę żurawia, mimo że są organizatorami ich pracy. Często popełnianym błędem jest też po prostu brak rzetelnego odbioru technicznego i konserwacji żurawia oraz jego zły stan techniczny, szczególnie gdy dźwigi są eksploatowane dłużej niż 15 lat.

Zobacz więcej >>

Materiały Budowlane 3/2020, strona 51 (spis treści >>)