logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

dr inż. Adolf Mirowski, mgr inż. Marek Bednarz, mgr inż. Jan Ratajczak, Fundacja Klaster Czyste Powietrze

Od jednego z gminnych doradców energetycznych, otrzymano prośbę o wsparcie w rozwiązaniu problemu dotyczącego „Wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie dotacji”, składanego w ramach jednego z krajowych programów priorytetowych (zmniejszenie zużycia energii w budownictwie). W wykonanym audycie (używane jest także wyrażenie równoważne – audit) energetycznym, który spełnił wszystkie wymagania zgodnie z obowiązującym prawem, przedstawiono wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wraz z kosztorysem sporządzonym zgodnie
z kalkulacją uproszczoną. Na etapie wyłaniania wykonawcy inwestycji okazało się, że rezultaty wybranego w audycie optymalnego wariantu nie zostały potwierdzone w procesie weryfikacji z użyciem specjalistycznych programów do dynamicznych obliczeń symulacyjnych. Fakt ten wskazuje na niekorzystny ekonomicznie dobór urządzeń (systemu). Informacje płynące z jednostek samorządu terytorialnego dowodzą, że przypadek ten nie jest odosobniony. W jaki sposób można próbować przeciwdziałać powstawaniu sytuacji podobnych do opisywanej?

Zobacz więcej >>

Materiały Budowlane 4/2020, strona 56-57 (spis treści >>)