logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

28 stycznia 2020 r. Zarząd Główny SITPMB, na podstawie § 24 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia, wybrał dr. inż. Adama Baryłkę na stanowisko Prezesa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych. Adam Baryłka jest doktorem nauk technicznych, magistrem inżynierem budownictwa lądowego oraz magistrem inżynierem architektem. Jest członkiem SITPMB od 2016 r., początkowo jako Sekretarz Oddziału SITPMB przy Zarządzie Głównym, a od 2018 r. jakoWiceprezes Zarządu Głównego SITPMB. Od 2019 r. pełni jednocześnie funkcję Wiceprezesa Zarządu Głównego Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Jest również Prezesem OddziałuWarszawskiego SIMP oraz Prezesem Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych.

Zobacz więcej >>

Materiały Budowlane 4/2020, strona 283 (spis treści >>)