logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

mgr inż. Maria Świerczyńska Oddział PZITB w Katowicach

Ogólnopolska konferencja Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji (WPPK) ugruntowała pozycję największego w kraju specjalistycznego szkolenia zawodowego dla branży budowlanej. W tegorocznych XXXV Ogólnopolskich Warsztatach Pracy Projektanta Konstrukcji, które odbyły się 03 – 06 marca 2020 r. w Wiśle, wzięło udział ponad 400 osób. Głównym organizatorem konferencji był obchodzący w tym roku 85-lecie istnienia Oddział Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Katowicach, a współorganizatorami Oddziały PZITB z Gliwic, Bielska-Białej i Krakowa. Wśród uczestników WPPK 2020 najliczniej reprezentowani byli inżynierowie budownictwa branży konstrukcyjnej. Na spotkanie do Wisły przybyli także przedstawiciele ośrodków naukowo-badawczych i firm oferujących materiały lub technologie budowlane oraz programy wspomagające projektowanie. Patronat branżowy nad WPPK 2020 objęła Krajowa Rada PIIB i Śląska OIIB, a patronat honorowy Małopolska OIIB. Obie okręgowe izby reprezentowali Przewodniczący Okręgowych Rad: Roman Karwowski i Mirosław Boryczko. Generalnymi partnerami merytorycznymi były firmy: NDI Sopot SA, PERI Polska Sp. z o.o. i Polskie Towarzystwo Cynkownicze, a wśród patronów medialnych m.in. miesięcznik „Materiały Budowlane”.

Zobacz więcej >>

Materiały Budowlane 4/2020, strona 84 (spis treści >>)