logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

mgr inż. Martyna Kłos, Instytut Techniki Budowlanej; Zakład Oceny Technicznej
mgr inż. Karolina Nowakowska, Instytut Techniki Budowlanej; Zakład Oceny Technicznej

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nie wszystkie innowacyjne wyroby mają znormalizowane sposoby oceny ze względu na indywidualne zastosowanie lub nowe właściwości, nieokreślone jeszcze w dotychczasowych dokumentach odniesienia. Również w ramach grupy wyrobów obejmującej pokrycia dachowe, świetliki, okna dachowe,wyroby pomocnicze oraz zestawy dachowe (grupa 22 wg CPR) spotykamy się często z rozwiązaniami wymagającymi indywidualnego podejścia. Przepisy umożliwiają uzyskanie dokumentów, pozwalających znakować wyroby znakiem CE lub B.

Literatura
[1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019, poz. 1065).
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016 r., poz. 1966, z późn. zm.).
[3] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.).
[4] Ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2019, poz. 1186, z późn. zm.).
[5] Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2020 r., poz. 215).
[6] www.eota.eu.

 

Zobacz więcej

Materiały Budowlane 6/2020, strona 10-11 (spis treści >>)