logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

dr inż. Barbara Ksit, Politechnika Poznańska;Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu
mgr inż. Bartłomiej Monczyński, Politechnika Poznańska;Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Artykuł ekspercki Stowarzyszenia DAFA (www.dafa.com.pl)

Dachy zielone są współczesnym proekologicznym rozwiązaniem, ale ich historia sięga starożytności. Za pierwsze tego typu rozwiązanie (chociaż jest to tylko hipoteza) uważane są wiszące ogrody Babilonu, znane bardziej jako ogrody Semiramidy, z VI w. p.n.e. Były one nieodłącznym elementem pałacu królewskiego i składały się z kaskadowo ułożonych tarasów (efekt „wiszących” ogrodów). Rośliny nie były ustawiane w donicach, lecz tradycyjnie gruntowane. Warstwę izolacyjną stanowiły dostępne wówczas materiały, takie jak smoła i ołów, a rośliny nawadniane były systemem kanałów oraz drenów. 

Literatura
[1] DAFA DZ 1.01. 2015. Wytyczne do projektowania, wykonywania i pielęgnacji dachów zielonych – wytyczne dla dachów zielonych, DAFA.
[2] Gaczek M., S. Fiszer. 2015. „Dachy zielone od przeszłości do przyszłości”. Builder (7): 58 – 62.
[3] Kerste J.,W. Kubiszyn. 2008. „Dachy i pokrycia dachowe”, w: Lichołai, L. (red.), Budownictwo ogólne. Tom3. Elementy budynków, podstawy projektowania. Warszawa. Arkady: 715 – 942.
[4] Kożuchowski P. 2012. „Zielony dach odwrócony”. Inżynier Budownictwa (4): 77 – 80.
[5] Majdecki L.,A. Majdecka-Strzeżek. 2009. Historia ogrodów, Tom 1: Od starożytności po barok. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN.
[6] Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065).
[7] Sawicki J. 2009. „Jak poprawnie zaprojektować i wykonać izolacje przeciwwodne dachów płaskich”. Izolacje (4): 42 – 47.
[8] Szajda-Birnfeld E.,A. Pływaczyk, D. Skarżyński, 2012. Zielone dachy: zrównoważona gospodarka wodna na terenach zurbanizowanych. Wrocław. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego.
[9] Walawender J. P. 2015.Wpływ dachów zielonych na warunki klimatyczne wmieście, portal Zielona Infrastruktura (http://zielonainfrastruktura.pl).

Zobacz więcej

Materiały Budowlane 6/2020, strona 18-20 (spis treści >>)