logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Energy-saving wooden constructions

mgr inż. Agnieszka Klich, Politechnika Krakowska; Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego
ORCID: 0000-0001-8051-8368
dr inż. Dorota Kram, Politechnika Krakowska; Wydział Inżynierii Lądowej
ORCID: 0000-0003-3580-7237

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2020.06.03 
Artykuł przeglądowy

Streszczenie. Budownictwo na bazie drewna to bardzo szybko rozwijająca się gałąź budownictwa w świecie. Nieco gorzej jest na rynku polskim. W dobie dbałości o środowisko ważne jest, aby nowo powstałe obiekty budowlane, w tym budynki, nie tylko zużywały jak najmniej energii, ale również były wykonane z materiałów odbieranych jako ekologiczne. Budownictwo na bazie drewna łączy oba te aspekty. Są jednak jeszcze dwa aspekty rynkowe: cena oraz dostępność materiałów i rozwiązań technologicznych. Budynki o konstrukcji drewnianej są przyjazne środowisku naturalnemu i człowiekowi, a przy odpowiedniej izolacji, wykończeniu i dobrze dobranym systemom instalacyjnym mogą uzyskać status budynków zero energetycznych, czyli takich dla których bilans energetyczny w skali roku jest zerowy. W artykule zaprezentowano światowe trendy i możliwości polskiego rynku budownictwa na bazie drewna.
Słowa kluczowe: zero energii; materiały ekologiczne; drewno; budownictwo na bazie drewna.

Abstract. Wood-based construction is a rapidly growing branch of construction in theworld, it is slightlyworse on the Polish field. In the era of care for the environment, it is important that newly constructed building objects, including buildings, not only use as little energy as possible, but also be made of materials received as ecological. Wood-based construction combines both of these aspects. There are, however, two other market aspects: price and availability of materials and technological solutions. Wooden buildings are more environmentally and human friendly than othermaterial solutions, and with proper insulation, finishing and well-chosen installation systems, they can also be tempted to become a zero-energy building, i.e. one whose energy balance is zero per year. This article attempts to present the topic in a synthetic way, outlining global trends and possibilities of the Polish wood-based construction market.
Keywords: zero energy; ecologicalmaterials; wood; wood-based construction.

Literatura
[1] Cayuela A., R.J. Cole, Alan Kingstone, J. Robinson. 2013. The Centre for Interactive Research on Sustainability,UBC:CreatingNet PositiveBenefits at Multiple Scales CaGBC National Conference & Expo,Vancouver BC,Net Positive Buildings [SB13].
[2] KramDorota. Nowoczesne budownictwo na bazie drewna. VADEMECUM Konstrukcje budowlane – edycja 2015; ISSN 2353-5261 (s. 22 – 26).
[3] KramDorota, Katarzyna Nowak. 2014. „Wpływ rozwiązań detali w budynkach o konstrukcji drewnianej nawartości parametrówcieplnych obudowy”, Czasopismo Techniczne Architektura (8): 159 – 168.
[4] Kram Dorota. 2015. „Materiały budowlane na bazie drewna – obecny stan wiedzy i możliwości stosowania”. Przegląd Budowlany (6): 52 –56. W1 – http://www.naturi-haus.at/wp-content/uploads/ 2012/12/Holzblock_web.jpg.

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 6/2020, strona 40-43 (spis treści >>)