logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

mgr Janusz Kobylarz

Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej zrealizowana w kwietniu br. na terenie kraju w jednostkach budowlanych o liczbie pracujących większej niż 9 osób była mniejsza (w cenach stałych) o 0,9% niż przed rokiem wobec wzrostu o 17,4% w kwietniu ub. roku i o 3,7% w marcu br. (tabela 1). Zmniejszenie sprzedaży produkcji w porównaniu z kwietniem ub. roku odnotowano w przedsiębiorstwach zajmujących się przede wszystkim wznoszeniem budynków – o 8,9% (wzrost przed rokiem o 3,9%) oraz w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności jest wykonywanie budowlanych robót specjalistycznych – o 4,8%(zwiększenie o 18,2%w kwietniu 2019 r.). 

 Zobacz więcej

Materiały Budowlane 6/2020, strona 62-63 (spis treści >>)