logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

mgr Joanna Olszowska-Schilbach, Mota-Engil Central Europe

Adres do korespondencji: joanna.olszowska-schilbach@mota-engil-ce

Najczęstsze wypadki w transporcie pionowym spowodowane zerwaniem podwieszonego ładunku, wypadnięciem transportowanych elementów, uderzeniem kołyszącym się lub obracającym ładunkiem. Te przyczyny techniczne często mają jednak u swoich podstaw element ludzki, czyli brak wiedzy, szkoleń, niewłaściwą komunikację, a także rutynę czy zmęczenie. Z tego powodu firmy zrzeszone w Porozumieniu dla Bezpieczeństwa w Budownictwie zwracają szczególną uwagę na wprowadzanie dobrych praktyk, uwzględniających obowiązujące prawo i czynnik ludzki. 

Zobacz więcej

Materiały Budowlane 6/2020, strona 68 (spis treści >>)