logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Wpływ pandemii COVID-19 na przemysł materiałów budowlanych oraz obecną i przyszłą sytuację polskiej gospodarki był tematem konferencji zorganizowanej przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, która odbyła się 29 czerwca 2020 r. Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz: Jadwiga Emilewicz –Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju; Jarosław Gowin –Współzałożyciel Sieci Badawczej Łukasiewicz, Poseł na Sejm RP; Robert Nowicki –Wiceminister Rozwoju odpowiedzialny za budownictwo; Piotr Dardziński – Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz; Tomasz Urynowicz – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego; prof. Jerzy Lis – Rektor Elekt Akademii Górniczo-Hutniczej, a także nauki, stowarzyszeń branżowych i przemysłu materiałów budowlanych. 

Zobacz więcej

Materiały Budowlane 7/2020, strona 71-72 (spis treści >>)