W artykule opisano wyniki badań wpływu zbrojenia na powstanie zarysowań i sposobu zniszczenia murów z bloczków z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) w strefie podokiennej. Badaniu poddano 8 murów bez zbrojenia (4 z wypełnionymi i 4 z niewypełnionymi spoinami czołowymi) oraz 12 murów z dwoma typami zbrojenia układanego w spoinach wspornych.

dr hab. inż. Łukasz Drobiec Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa

Autor do korespondencji e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2016.08.38

W artykule opisano wyniki badań wpływu zbrojenia na powstanie zarysowań i sposobu zniszczenia murów z bloczków z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) w strefie podokiennej. Badaniu poddano 8 murów bez zbrojenia (4 z wypełnionymi i 4 z niewypełnionymi spoinami czołowymi) oraz 12 murów z dwoma typami zbrojenia układanego w spoinach wspornych. Wykazano, że zbrojenie ma istotny wpływ na naprężenia rysujące i propagację rys. Przy poprawnie sprawdzonym obliczeniowo filarku międzyokiennym o szerokości jednego elementu nie powinno wystąpić zarysowanie strefy podokiennej.

Słowa kluczowe: autoklawizowany beton komórkowy (ABK), zarysowanie, strefa podokienna, mur zbrojony.

 

* * *

The influence of the reinforcement on crack in spandrel walls made of autoclaved aerated concrete

The article describes the results of the reinforcement influence on the cracks and failure methods of spandrel walls made of autoclaved aerated concrete (AAC). The study involved 8 walls without reinforcement (4 with filled perpend joints and 4 nonfilled perpend joints) and 12 of walls with two types of reinforcement in the bed joints. It has been shown that the reinforcement has a significant impact on the level of cracking stress and propagation of cracks. It was found that when properly designed pillar, the crack zone in spandrel walls should not occur.

Keywords: autoclaved aerated concrete (AAC), cracks, spandrel panel, reinforced masonry.

Literatura

[1] Drobiec Łukasz, JanKubica. 2002. „Influence of SomeTypes ofBed JointReinforcement onMechanical Properties of Masonry Under Compression”. Proceedings of the British Masonry Society. Published by the Society Stoke-on-Trent (9): 99 – 104.
[2] Drobiec Łukasz. 2004. „Analiza murów z cegły pełnej ze zbrojeniem w spoinach wspornych poddanych obciążeniom pionowym”. Praca doktorska. Gliwice.
[3] Drobiec Łukasz. 2013. „Przeciwdziałanie zarysowaniu ściskanych murów zbrojeniem spoin wspornych”. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Seria Monografie nr 452, Gliwice.
[4] Drobiec Łukasz,RadosławJasiński. 2015. „Wpływ rodzaju zaprawy na parametry mechaniczne murów z ABK poddanych ściskaniu”. Materiały Budowlane 512 (4): 3 – 7. DOI: 10.15199/33.2015.05.02.
[5] Drobiec Łukasz, Radosław Jasiński. 2015. „Wpływ rodzaju zbrojenia na parametry mechaniczne ściskanego muru z betonu komórkowego”. Materiały Budowlane 520 (12): 58 – 60. DOI: 10.15199/33.2015.12.18.
[6] Drobiec Łukasz. 2016. „Ograniczenie zarysowania strefy podokiennej muru z silikatów”. Materiały Budowlane 524 (4): 82 – 86. DOI: 10.15199/33.2016.04.21.
[7] Jäger Wolfram, Łukasz Drobiec. 2006. „Mauerwerkmit Lagerfugenbewehrung unter zentrischer Druckbeanspruchung”.Mauerwerk (6): 252 – 257.
[8] Murauer Thomas. 2006. „Edelstahl im zweischaligen Mauerwerk – Sicherheit im Hintergrund”. Mauerwerk (6): 230 – 234.
[9] Ohler A., N. Göpfert. 1982, „The effect of lateral joint reinforcement on the strength and deformation of brickwork piers”. Proceedings of the 6th International Brick/Block Masonry Conference. Rome, 677 – 687.
[10] Schubert Peter. 2004, „Mauerwerk. Risse vermeiden und instandsetzen”. Fraunhofer IRB Verlag. Stuttgart.

Otrzymano : 22.06.2016 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

 

Materiały Budowlane 08/2016, str. 122-125 (spis treści >>)