logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Firma Pekabex buduje w Poznaniu pilotażowe osiedle mieszkaniowe w technologii modułowej. Prace postępują błyskawicznie. Wykonanie jednej kondygnacji zajmuje jedynie 8 dni roboczych: cztery dni trwa montaż elementów prefabrykowanych, a kolejne cztery - wykonanie okablowanie instalacji elektrycznej oraz dozbrojenie i wypełnienie spoin pomiędzy elementami.

Budowa pilotażowego osiedla mieszkaniowego Ja_Sielska w Poznaniu w technologii modułowej opracowanej przez firmę Pekabex posuwa się w niezwykłym tempie. Na przełomie czerwca i lipca powstała hala garażowa z elementów prefabrykowanych, w sierpniu rozpoczęto stawianie ścian parteru, później przystąpiono do montażu kolejnych kondygnacji. Budowa postępuje błyskawicznie. Jedna kondygnacja powstaje w 8 dni roboczych: 4 dni zajmuje montaż elementów prefabrykowanych, a kolejne 4 potrzebne są na ułożenie okablowania instalacji elektrycznej oraz dozbrojenie i wypełnienie spoin pomiędzy elementami. - powiedział Łukasz Majchrzak, zastępca dyrektora Działu Projektowego wykonawcy – firmy Pekabex.
Docelowo budynki będą miały pięć kondygnacji naziemnych.

Domy wielorodzinnego w technologii modułowej Pekabex
Konstrukcja wraz z garażem podziemnym została zaprojektowana głównie z elementów prefabrykowanych. Część podziemna to układ słupowo-belkowy (zdjęcie obok) ze ścianami wypełniającymi oraz stropami z płyt kanałowych.

Część mieszkalna to mieszanka ścian jedno- oraz trójwarstwowych stanowiących główny układ konstrukcyjny. Ściany zewnętrzne to elementy trójwarstwowe z wykonaną w fabryce warstwą elewacyjną oraz zamontowanymi oknami. Elewację pokrywa farba silikatowa, a spoiny między częściami imitującymi drewno wypełnia silikon. - Osadzenie okien oraz wstawienie akcesoriów elektrycznych jeszcze na etapie produkcji pozwoliło na ograniczenie w znacznym stopniu robót wykończeniowych na budowie - dodał Łukasz Majchrzak.

Gotowe płyty sprężone stanowiące stropy budynku, zostały wyposażone w puszki elektryczne. Mają również wmontowane haki, na których można zawiesić lampy, co ułatwi późniejsze prace wykończeniowe w mieszkaniu.

Biegi schodowe oraz spoczniki to także elementy prefabrykowane, produkowane w gdańskim oddziale Pekabexu. Wytłumienie drgań oraz ograniczenie hałasu w ciągach komunikacyjnych gwarantują podkłady bi-trapezowe używane podczas montażu tych elementów.

Źródło i zdjęcia: Pekabex

25.09.2018 r.