Tegoroczny wrzesień był bardzo pracowity dla Polskiego Związku Poducentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR”. Przedstawiciele Związku aktywnie uczestniczyli w wielu konferencjach branżowych, promując izolacje poliuretanowe wśród projektantów i inżynierów budownictwa.

Dzień Budowlanych 2018, 26 września 2018 r., Warszawa
Centralne obchody Dnia Budowlanych 2018 w których uczestniczył przedstawiciel „SIPUR” odbywały się pod honorowym patronatem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Organizowane przez Związek Zawodowy Budowlani spotkania branży są dobrą okazją do wymiany poglądów na temat kondycji i przyszłości budownictwa w Polsce. Stwarzają możliwość pogłębienia integracji ludzi związanych z budownictwem i szczerej wymiany poglądów.

64. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk oraz Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, 16-20 września 2018 r., Krynica Górska
Jednym ze sponsorów kolejnej edycji Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk oraz Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa był związek „SIPUR”. W tym roku spotkanie w Krynicy odbyło się dzięki współpracy Politechniki Krakowskiej, Politechniki Gdańskiej, Polskiej Akademii Nauk oraz Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Funkcję bezpośredniego organizatora pełnił Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Tradycyjnie konferencja składała się z dwóch części: problemowej (inżynieria kolejowa – szanse i wyzwania) i ogólnej (m.in. budownictwo ogólne, fizyka budowli, geotechnika, inżynieria komunikacyjna, inżynieria materiałów budowlanych, inżynieria przedsięwzięć budowlanych, konstrukcje betonowe, konstrukcje metalowe, mechanika konstrukcji i materiałów, budownictwo hydrotechniczne).  

XIII Konferencja ENERGODOM, 11-13 września 2018 r., Kraków
„SIPUR” był jednym ze sponsorów kolejnej edycji Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „ENERGODOM”, której organizatorem była w tym roku Politechnika Krakowska. Zasadniczym tematem konferencji organizowanych od 1991 r. są zagadnienia związane z obniżaniem energochłonności polskiego budynków, a także szeroko rozumiana fizyka budowli. Głównym hasłem tegorocznego spotkania były budynki o zerowym i niemal zerowym zużyciu energii, zarówno nowo wznoszone jak i będące wynikiem radykalnej i kompletnej termomodernizacji budynków istniejących. Budynki niskoenergetyczne są szczególnie wrażliwe na niewielkie nawet błędy projektowe i wykonawcze. Dlatego w Polsce istnieje szczególnie duża potrzeba wymiany doświadczeń w tym zakresie oraz propagowania dobrych praktyk.

„DOSTĘPNOŚĆ PLUS”, 11 września 2018 r., Warszawa
Przedstawiciel Związku uczestniczył w spotkaniu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju podczas którego kolejne organizacje, samorządy i firmy podpisały deklarację przystąpienia do programu „Dostępność Plus”. Program ten dotyczy wszystkich obywateli, w tym szczególnie osób starszych i z niepełnosprawnościami. Jest działaniem wspólnym, ponad sektorowym, zaplanowanym na wiele lat, dotykającym bardzo wielu ważnych sfer życia obywateli. Obejmuje szereg istotnych obszarów takich jak: architektura, transport, edukacja, służba zdrowia, cyfryzacja, usługi, konkurencyjność i koordynacja. 14 marca br. podczas oficjalnej inauguracji tego programu przez przedstawicieli ministerstwa, „SIPUR” poparł zaprezentowane założenia i cele.

Prezentacje o charakterze edukacyjnym dla przyszłych profesjonalistów branży budowlanej
Ze względu na letnią przerwę przedstawiciele Związku nie spotykali się ze studentami wyższych uczelni. Wszystkich nauczycieli akademickich zainteresowanych przeprowadzeniem prezentacji pt. „POLIURETAN IZOLUJE LEPIEJ” prosimy o kontakt. Podczas prezentacji są omawiane technologie wytwarzania poliuretanu, jego budowa i odmiany, a także rodzaje i parametry wyrobów z poliuretanu przeznaczonych do izolacji cieplnej w budownictwie.

Maciej Kubanek
Prezes Zarządu, Sekretarz Generalny PZPiPIP PUR i PIR „SIPUR”

05.10.2018 r.