logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO) udostępniło na stronie www.systemyocieplen.pl Kalkulator Łączników SSO. Narzędzie służy do obliczania wymaganej liczby i układu łączników mechanicznych na elewacji, w zależności od ciśnienia wiatru w poszczególnych strefach ściany. Dzięki temu można określić prawidłowe mocowanie mechaniczne termoizolacji w systemach ociepleń ETICS.

Kalkulator Łączników SSO, udostępniony nieodpłatnie przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO) na stronie www.systemyocieplen.pl, to narzędzie umożliwiające obliczanie wymaganej liczby i układu łączników mechanicznych na elewacji, w zależności od ciśnienia wiatru w poszczególnych strefach ściany, znajdujących się w różnym oddaleniu od naroży. Dzięki temu można określić prawidłowe mocowanie mechaniczne termoizolacji w systemach ociepleń ETICS. Autorem aplikacji jest dr inż. Mariusz Gaczek z Instytutu Konstrukcji Budowlanych Politechniki Poznańskiej, we współpracy z Komisją Techniczną SSO. Oprogramowanie zostało przygotowane z inicjatywy Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń, w ramach misji propagowania wiedzy w dziedzinie systemów ociepleń, z okazji 15-lecia działalności organizacji.

Kalkulator Łączników SSO jest pierwszym narzędziem o takim zakresie analityczno-obliczeniowym. – powiedział dr inż. Mariusz Garecki, przewodniczący Komisji Technicznej SSO. Projektant ma możliwość zdefiniowania założeń w zakresie: lokalizacji obiektu, położenia budynku względem stron świata, wpływu ukształtowania terenu i sąsiednich lokalizacji na wielkość finalnego obciążenia wiatrem. W obliczeniach uwzględniane są też indywidualnie zmiany wartości współczynników zależnych od kształtu, lokalizacji i otoczenia obiektu. Program umożliwia analizę wyników obliczeń przy różnych schematach rozmieszczenia łączników na płycie izolacyjnej. Nowatorskim rozwiązaniem jest możliwość śledzenia i bieżącej weryfikacji przez projektanta poszczególnych kroków obliczeniowych, od założeń aż po wynik końcowy. Zazwyczaj narzędzia tego typu na to nie pozwalają, oferując bardziej zautomatyzowane działania – podkreślił dr inż. Garecki. Ekspert Stowarzyszenia dodał, że Kalkulator Łączników SSO nie jest programem intuicyjnym, wymaga pewnej wiedzy i doświadczenia w zakresie tego typu obliczeń.
Projektant ma do wyboru dwa tryby obliczeń – ogólny, dla rozwiązań typowych, i szczegółowy, umożliwiający otrzymanie analiz i wyników adekwatnych do specyficznych cech budynku i jego otoczenia. Wsparciem dla użytkowników jest szczegółowa instrukcja, a także publikowane na stronie Stowarzyszenia artykuły, szczegółowo wyjaśniające zasady posługiwania się tym programem oraz pokazujące różne przykłady wielokryterialnych analiz wskazujących rozwiązania poprawne technicznie i ekonomicznie.

Udostępniona obecnie wersja Kalkulatora Łączników SSO została zaktualizowana przez autora dr inż. Mariusza Gaczka zgodnie z najnowszymi przepisami dotyczącymi mocowania mechanicznego systemów ETICS. – Jesteśmy przekonani, że Kalkulator Łączników SSO przyczyni się do upowszechnienia wiedzy w zakresie mocowania mechanicznego systemów ETICS, wzmacniając standardy jakości w realizowanych w naszym kraju ociepleniach budynków. Będzie też dużym wsparciem pracy projektantów – stwierdził dr inż. Mariusz Garecki.

Kalkulator Łączników SSO można bezpłatnie pobrać ze strony Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń www.systemyocieplen.pl i wykorzystywać do własnych obliczeń, na zasadach określonych we wstępie do programu.

Źródło: SSO

09.10.2018 r.