logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Stowarzyszenia DAFA (Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad) przygotowała nowy Katalog rozwiązań akustycznych, uwzględniający nowelizację Warunków Technicznych oraz obowiązujące od 1 stycznia 2018 r. normy z akustyki budowlanej. Katalog zawiera kilkadziesiąt rozwiązań lekkiej obudowy.

Katalog rozwiązań akustycznych jest autorskim i unikalnym na polskim rynku opracowaniem, stworzonym z inicjatywy firm członkowskich Stowarzyszenia DAFA (Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad), skupionych w Grupie Merytorycznej AKUSTYKA: ArcelorMittal, Izopanel, Blachy Pruszyński, Rockwool, Ruukki, BalexMetal.

Katalog zawiera kilkadziesiąt rozwiązań lekkiej obudowy (konstrukcje ścienne i przekrycia dachowe) wiodących producentów tego typu systemów w Polsce. Są to ustroje przebadane w europejskich akredytowanych laboratoriach pod względem izolacyjności akustycznej oraz pochłaniania dźwięku. Publikacja jest niezastąpionym narzędziem pracy dla architektów, projektantów, wykonawców przy projektowaniu nowych i modernizowaniu lub remoncie już istniejących budynków ze szczególnym uwzględnieniem obiektów budownictwa ogólnego, budynków administracyjnych i przemysłowych. Katalog obejmuje m.in.:
• wyjaśnienie pojęć jednoliczbowych wskaźników stosowanych do określania i oceny izolacyjności od dźwięków powietrznych oraz określania właściwości dźwiękochłonnych różnych rozwiązań konstrukcyjnych ściennych i dachowych,
• omówienie wymagań akustycznych obowiązujących w Polsce,
• zestawienie tabelaryczne jednoliczbowych wskaźników uzyskanych podczas badań przeprowadzonych w akredytowanych laboratoriach stanowiących własność firm współtworzących Katalog.  

Udostępniony niedawno III Katalog rozwiązań akustycznych uwzględnia nowelizację Warunków Technicznych oraz obowiązujące od 1 stycznia 2018 r. normy z akustyki budowlanej. Został też wzbogacony o nowe rozwiązania Partnerów wydania. Publikację opracował w ramach Grupy Merytorycznej AKUSTYKA dr inż. Marek Niemas przy współpracy zespołu redakcyjnego w składzie: Daniel Drozdowicz i Piotr Olgierd Korycki.

Katalog dostępny jest w Księgarni Technicznej DAFA: www.ksiegarnia.dafa.com.pl

23.10.2018 r.