logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

DOBRY BETON to przedsięwzięcie Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego w Polsce promująca dobre praktyki w produkcji betonu towarowego. Nowością szesnastej edycji Kampanii DOBRY BETON było wprowadzenie dodatkowego kryterium oceny wytwórni betonu. Po raz pierwszy wytwórnie ubiegające się o Znak Jakości DOBRY BETON poddane zostały audytom z zakresu BHP i ochrony środowiska.

W tegorocznej edycji Kampanii DOBRY BETON, organizowanej przez Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce (SPBT), wzięło udział dwadzieścia wytwórni betonu towarowego z całego kraju. Szesnaście z nich to nowicjusze, którzy starali się o to wyróżnienie po raz pierwszy. Ci laureaci będą mogli posługiwać się znakiem DOBRY BETON przez najbliższe dwa lata, natomiast cztery wytwórnie postanowiły poddać się ponownie rygorom konkursu i prolongować znak DOBRY BETON uzyskując certyfikat na kolejne cztery lata.

Galę DOBRY BETON poprowadził tym razem Andrzej Losor, lider Grupy ds. Komunikacji SPBT, który przywitał wszystkich zebranych, a wśród nich przedstawicieli ministerstw, zaprzyjaźnionych stowarzyszeń, a także grono naukowe reprezentujące uczelnie techniczne współpracujące z branżą budowlaną. Następnie głos zabrał Wojciech Hałat, Prezes SPBT. W swoim wystąpieniu, nawiązującym do 20-lecia SPBT, przypomniał najważniejsze wydarzenia z ostatnich dwóch dekad działalności Stowarzyszenia. Wśród kamieni milowych wymienił między innymi: tłumaczenie i weryfikację euronorm na beton oraz konstrukcje betonowe, a także opracowanie nowych krajowych norm. Mówił także o przygotowaniu podwalin pod uznanie betonu towarowego za wyrób budowlany oraz o wspieraniu branży poprzez szkolenia i wydawnictwa pomagające w codziennej produkcji betonu towarowego. Wojciech Hałat odniósł się również do bieżącej aktywności rynku betonu towarowego na tle sytuacji sektora budowlanego. Zauważył, że obecnie branża jest na poziomie, w którym produkcja osiągnęła jedną z najwyższych w ostatnich latach wydajności, gwarantując utrzymanie tego poziomu przez najbliższe lata (głównie dzięki dobrej sytuacji na rynku infrastrukturalnym, a także w sektorze budownictwa niemieszkaniowego). Wśród zagrożeń branża wskazuje na konieczność realizacji niskorentownych kontraktów infrastrukturalnych w latach 2018-2020 oraz rosnący niedobór pracowników w budownictwie. 

Kolejnym prelegentem był Tomasz Tarkowski z firmy TARCO, który omówił ciekawe rozwiązania techniczne i technologiczne dedykowane dla wytwórni betonu towarowego. Później Leszek Żeleźkiewicz, Prezes WARBUD Beton, wyjaśnił jakie możliwości daje w obecnych czasach beton wysoko wytrzymałościowy. Jako przykłady pokazał realizacje budów kilku interesujących budowli w Warszawie. Opowiedział również, jak dużą wiedzą musi wykazać się technolog pracujący z tak wyspecjalizowanym materiałem. Maciej Gruszczyński, Dyrektor Biura SPBT, zaprezentował natomiast wydany przez Stowarzyszenie „Podręcznik SPBT do znowelizowanej normy PN-EN 206+A1:2016-12 i jej krajowego uzupełnienia PN-B-06265:2018-10 Wydanie drugie rozszerzone o zagadnienie certyfikacji”. Przedstawił współautorów tego wydawnictwa przybliżającego zagadnienia dotyczące nowych wymagań w zakresie produkcji betonu towarowego oraz prowadzenia i certyfikacji zakładowej kontroli produkcji. 

Część oficjalną uroczystości zakończyło wystąpienie prof. Jana Małolepszego, Prezesa Stowarzyszenia i Przewodniczącego Kapituły certyfikatu DOBRY BETON, który omówił założenia znaku i nowy zakres kontroli, przedstawił wszystkich członków Kapituły Znaku SPBT oraz wręczył Certyfikaty przedstawicielom wyróżnonych wytwórni. Wśród nagrodzonych znalazły się wytórnie następujących firm: Bosta Beton, BT Topbeton, Cemex Polska, Contractor, Dyckerhoff Polska, Górażdże Beton, Lafarge Cement oraz th-beton. Znakiem SPBT może obecnie poszczycić się 76 wytwórni. Więcej na stronie www.spbt.pl.

Źródło: SPBT

06.05.2019 r.