logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Galeria Młociny to nowa przestrzeń handlowo-użytkowa na terenie warszawskiej dzielnicy Bielany. W powstaniu obiektu swój udziała miała m.in. firma Soletanche Polska, która wykonała fundamentowanie specjalistyczne. Oto jak przebiegały prace przy budowie ścian szczelinowych i wykonywaniu kotwi gruntowych.

Soletanche Polska została zaproszona do współpracy w zakresie wykonawstwa fundamentowania specjalistycznego przez firmę PBDI, będącej podwykonawcą w zakresie prac ziemnych wraz z obudową wykopu oraz płyty fundamentowej dla generalnego wykonawcy Galerii Młociny - firmy ERBUD.

Zakres prac wykonanych przez Soletanche Polska
Soletanche Polska zlecono wykonanie tymczasowej obudowy wykopu na potrzeby budowanej galerii handlowej. Rozwiązanie pierwotne opierało się na ściance szczelnej. Firma Soletanche zaproponowała optymalizację zamieniając ściankę szczelną, która jest rozwiązaniem tymczasowym na ścianę szczelinową, która byłaby docelową ścianą podziemia budynku. W ramach prac wykonano również kotwienie ścian oraz płyty fundamentowej i odwodnienie. Skala inwestycji była ogromna. Galeria handlowa ma blisko 500 m długości i 100 m szerokości, co dało 43 000 m2 zamknięte ścianami szczelinowymi. Wykonane ściany szczelinowe miały łącznie ponad kilometr długości, zaś objętość wykopu, który trzeba było odwodnić - ponad 0,5 mln m3. Prace wykonywane były w fazach, według ściśle określonego harmonogramu. Dodatkową trudność sprawiała konieczność symultanicznego wykonywania kilku technologii w tym samym czasie. Roboty realizowane były od listopad 2016 r. do września 2017 r.

Wybór technologii
Ściany szczelinowe. Wybór technologii podyktowany był dwoma czynnikami: budżet i czas realizacji. Optymalizacja sposobu wykonania obudowy wykopu pozwoliła zredukować czas realizacji oraz koszty jej wykonania, a to niemałe oszczędności w budżecie inwestora. Bazując na pierwotnym projekcie wykorzystującym ściankę szczelną trzeba byłoby wykonać osobno obudowę wykopu oraz ścianę zewnętrzną podziemia budynku. Ściana szczelinowa jest rozwiązaniem pełniącym funkcję obu tych elementów. Ściany szczelinowe w tym projekcie pełnią potrójną rolę: obudowy wykopu, elementu konstrukcyjnego podziemia (ścian parkingu podziemnego), jak również fundamentu nadającego stateczność konstrukcji nadziemnej.
Kotwie gruntowe. W tym przypadku kotwie gruntowe były rozwiązaniem oczywistym, ze względu na rozległość budowy. Rozpór przy takich odległościach pomiędzy ścianami nie da się zamontować. Są ona realizowane wyłącznie w narożach, aby uzupełnić obszary, gdzie wykonanie kotew gruntowych jest utrudnione lub niezasadne. Dodatkowo, ze względu na fazowanie prac, w środku potrzebna była wolna przestrzeń - bez rozpór. Wszystko po to, aby nie blokować wykopu i prac żelbetowych. Przy obowiązujących założeniach harmonogramowych nie mogliśmy powodować przestojów w oczekiwaniu na dojrzewanie betonu w stropach. Celem było zabezpieczenie stateczności ścian i zapewnienie generalnemu wykonawcy wolnego od przeszkód wnętrza wykopu do realizowania jego prac.
Studnie odwodnieniowe. Po zamknięciu obszaru ścianą szczelinową wiercone były studnie odwodnieniowe, za pomocą których odwadniano wykop. Działanie to realizowano ze względu na konieczność obniżenia platformy do poziomu żądanego przez następną technologię, czyli np. poziomu kotwienia dla kotwiarki, albo do poziomu płyty fundamentowej do wykonania pełnego wykopu podziemia budynku.  

Polecamy filmy o poszczególnych technologiach:

Ściany szczelinowehttps://www.youtube.com/watch?v=jEL_sgCYOWo

Kotwy gruntowehttps://www.youtube.com/watch?v=bU4XKtO2u1k

Pale iniektowane - https://www.youtube.com/watch?v=W3iyhB_-GNI

Realizacja i fazowanie prac
Rozpoczęliśmy od wykonania ścian szczelinowych. Była to największa część zakontraktowanych prac, zarówno ilościowo, jak i finansowo. Roboty trwały od listopada 2016 do lutego 2017. Z naszej strony była to najsprawniej wykonana część prac. Przede wszystkim dlatego, że przy realizacji tej technologii zwykle jesteśmy na placu budowy sami. Możemy narzucać sobie tempo prac jak chcemy, łatwiej też zadbać o kwestie związane z bezpieczeństwem pracy – wspomina Tomasz Korab, kierownik projektu z Soletache Polska i dodaje - Tempo prac na tym odcinku było imponujące. Jednym zestawem do ścian szczelinowych wykonywaliśmy średnio 15 metrów ściany na dzień.
Reszta robót, czyli kotwienie i wykonanie mikropali jest już uzależniona od wykonawcy robót ziemnych. Jest to przeplatanie się robót Soletanche z pracami generalnego wykonawcy. Ta faza trwała od marca do września 2017 r.

Rozległy plac budowy, a ograniczona platforma robocza
Mogłoby się wydawać, że tak duży plac budowy będzie stwarzał nieograniczone możliwości manewru. Nic bardziej mylnego. Harmonogram robót związanych z realizacją wykopu zmuszał generalnego wykonawcę do zostawienia nam jedynie „opaski” dookoła ścian, jako platformy do poruszania się dla zestawów do ścian szczelinowych, a sam mając przed sobą ogrom wykopu do wykonania już kopał w środku. Plac budowy miał wymiary prawie 500m x 100m, więc nawet zostawiając opaskę po 20 m wokół ścian, PBDI miało do wykonania wykop o szerokości 60 m i długości 460 m. Prace te były wykonywane równolegle z realizacją ścian szczelinowych. Dla budowy podziemia tego budynku to było największe wyzwanie.

Zabezpieczenie stateczności ścian szczelinowych
Wykonanie kotwi gruntowych, jak i pali kotwiących płytę fundamentową było uzależnione od postępu robót generalnego wykonawcy. Tempo prac w kontekście tych technologii zależało w sposób bezpośredni od tempa prac związanych z głębieniem wykopu. W praktyce sytuacja wyglądała następująco: wykop, rząd kotew gruntowych, wykop, kolejny poziom kotew i wykop do poziomu płyty fundamentowej. Ze względu na rozległość wykopu prace były realizowane partiami. Na załączonych zdjęciach można zaobserwować moment, w którym widać wykonaną płytę fundamentową w jednym miejscu, kilka metrów dalej trwa realizacja pali kotwiących płytę fundamentową, nieco dalej widać jeszcze kotwienie ścian szczelinowych o poziom wyżej, w innym trwają prace związane z wykonaniem wykopu. Na tym etapie prac zsynchronizowanie działań wszystkich podmiotów realizujących swoje zadania na placu budowy był nie lada wyzwaniem, ale bez tego tempo prac uległoby znacznemu spowolnieniu.  

Fundamenty w liczbach

ŚCIANY SZCZELINOWE:

 • 1092 m - obwód ściany szczelinowej,
 • 11330 m3 betonu wlanego w ściany,
 • 16 metrów – średnia głębokość ściany szczelinowej,
 • 170 sekcji,
 • 78 dni roboczych.

 

KOTWY GRUNTOWE:

 • 863 kotwy w dwóch poziomach: górny - 300 szt., długość 17 m; dolny - 563 szt; długość 16 m,
 • 14 108 mb kotew,
 • 110 dni roboczych.

 

MIKROPALE INIEKTOWANE Ø330 mm:

 • 2305 sztuk,
 • długość od 7,5 m do 14,5 m
 • 21 973 m suma długości mikropali,
 • 2444 m3 betonu,
 • 65 dni roboczych.