logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Od 13 do 19 maja br. na kilkuset budowach w Polsce odbył się VI Tydzień Bezpieczeństwa. Inicjatywie na rzecz poprawy bezpieczeństwa na budowach w naszym kraju, realizowanej przez Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, patronował Główny Inspektor Pracy.

Tydzień Bezpieczeństwa w budownictwie to ważny projekt dla całej branży budowlanej. Hasło tegorocznej, szóstej już edycji to „Nigdy nie idź na skróty”. Pomimo naszych usilnych działań i ciężkiej pracy nas wszystkich niestety w 2018 r. zginęło 11 pracowników z naszych firm – sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie (PBB). Odwołujemy się do każdego z pracowników. Razem tworzymy zespół, pracujemy na wspólny sukces. Każdy ma wpływ na swoje i innych bezpieczeństwo. Warunki naszej pracy są dynamiczne, często nieprzewidywalne i zmienne. Ktoś może czegoś nie dopilnować, ale ktoś inny może zauważyć niebezpieczeństwo. Najważniejsze jest to, by nie chodzić na skróty i nie ułatwiać sobie pracy kosztem bezpieczeństwa własnego i innych – mówi Leszek Gołąbiecki, Prezydent Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.  

Patronat nad tegoroczną akcją objął Główny Inspektor Pracy. – Każde działanie, które pokazuje, jak ważne jest bezpieczeństwo na budowach, jest bliskie memu sercu. Tym bardziej takie, które jest profesjonalnie przygotowane i w którym uczestniczy kilkadziesiąt tysięcy pracowników branży budowlanej – mówi Wiesław Łyszczek, Główny Inspektor Pracy. – Musimy jednocześnie pamiętać, że Tydzień Bezpieczeństwa na budowach powinien trwać… cały rok. Bo każdego dnia powinniśmy pamiętać o przestrzeganiu zasad bezpiecznej pracy i współpracy w tym obszarze na każdym etapie procesu budowlanego.

Tegoroczny Tydzień Bezpieczeństwa obejmował m.in.: szkolenia z pierwszej pomocy na budowach, warsztaty i prezentacje praktyk BHP na budowach, pokazy zabezpieczeń, prelekcje inspektorów PIP. - Przygotowaliśmy także nowe poradniki dla kierowników budów podnoszące poziom bezpieczeństwa na budowie. Książka Pomysłów BHP 2019 podpowiada ponad 30 działań z pracownikami budów – dodaje Gołąbiecki. Po raz pierwszy w historii Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie w ramach Tygodnia Bezpieczeństwa zostały rozegrane profesjonalne Mistrzostwa w Udzielaniu Pierwszej Pomocy. Wzięło w nich udział 12 trzyosobowych zespołów, złożonych z reprezentantów sygnatariuszy PBB. Wśród konkurencji było m.in. udzielenie pomocy poszkodowanemu urazowemu, we wstrząsie anafilaktycznym, septycznym, kardio- i neurogennym oraz poparzonemu, resuscytacja dorosłych i dzieci oraz automatyczna defibrylacja zewnętrzna. 

Spada liczba wypadków w budownictwie
Budownictwo jest na 2. miejscu wśród branż, w których najczęściej dochodzi do wypadków w miejscu pracy. Według danych Państwowej Inspekcji Pracy w 2018 r. 540 osób zostało poszkodowanych w wypadkach przy pracy, w tym 70 straciło życie. A to oznacza, że co tydzień na budowie ginie co najmniej jedna osoba. W wypadkach zbadanych przez inspektorów pracy 171 osób doznało ciężkich obrażeń ciała (w 2017 r. było ich 215). Od kilku lat liczba wypadków w budownictwie regularnie spada. Według najnowszych danych GUS w porównaniu do ubiegłego roku liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy spadła o 3 proc. Celem nadrzędnym i niezmiennym Porozumienia jest osiągnięcie zerowej liczby wypadków śmiertelnych wśród członków Porozumienia w najbliższych latach. 

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie
Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie istnieje od dziewięciu lat. Powstało w 2010 r. z inicjatywy Głównego Inspektora Pracy. Początkowo sygnatariuszami Porozumienia było siedmiu generalnych wykonawców. Ze względu na charakter otwarty organizacji, wkrótce do Porozumienia dołączyli nowi członkowie. Obecnie Porozumienie tworzy 15 największych generalnych wykonawców budowlanych w kraju, sygnatariusze Porozumienia: Budimex, Erbud, Hochtief Polska, Karmar, Mostostal Warszawa, Mota-Engil, Polimex Mostostal, Porr, Skanska, Strabag, Unibep i Warbud oraz trzech członków zrzeszonych MCKB, REMBOR General i NDI. Sojusz został zawiązany z myślą o wyeliminowaniu wypadków na budowach poprzez promocję bezpiecznych zachowań, poprawę standardów bezpieczeństwa i warunków pracy oraz rozwijanie kultury BHP.

Źródło: Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

28.05.2019 r.