logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Stowarzyszenie DAFA zorganizowało drugie szkolenie na temat bezpieczeństwa pożarowego obiektów. Spotkanie odbyło się na początku września br. w Łodzi. Tematyka szkolenia przygotowana została w oparciu o Wytyczne DAFA „Bezpieczeństwo pożarowe dachów” oraz będącą w fazie projektu publikację „Bezpieczeństwo pożarowe ścian i fasad”.

Spotkanie pt. „Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa pożarowego w obiektach budowlanych” odbyło się 5 września br. w Łodzi. Tematyka została przygotowana na bazie sformułowanych przez DAFA Wytycznych „Bezpieczeństwo pożarowe dachów” oraz będącej w fazie projektu publikacji „Bezpieczeństwo pożarowe ścian i fasad”. W spotkaniu wzięło udział 40 osób z blisko 20 firm. Uczestników powitał Piotr Olgierd Korycki, Prezes Stowarzyszenia DAFA.

Szkolenie przebiegało w formule wykładowo-warsztatowej i podzielone było na trzy bloki tematyczne: „Bezpieczeństwo pożarowe w ujęciu projektowo-wykonawczym”, „Profile cienkościenne w warunkach pożaru” oraz „Wentylacja pożarowa w obiektach magazynowych i przemysłowych”. Wykłady przeplatane były ciekawymi przykładami z praktyki, którymi dzieliły się ekspertki p.poż. - Monika Hyjek i Eliza Gissel.

Prelegentki w części „Bezpieczeństwo pożarowe w ujęciu projektowo-wykonawczym” omówiły wymagania przeciwpożarowe dla dachów, proponowane rozwiązania techniczne w aspekcie bezpieczeństwa pożarowego dachu, raporty klasyfikacyjne oraz wprowadziły w tematykę wymagań przeciwpożarowych dla ścian. Podkreśliły, że wymagania mogą dotyczyć zarówno całych dachów, jak też ich części składowych (konstrukcji, przekrycia), a nawet poszczególnych wyrobów lub materiałów wchodzących w ich skład (wyroby izolacji cieplnej, świetliki). Zadania praktyczne w tej części polegały m.in. na zaznaczeniu na rzutach budynku miejsca na dachach, które należy zabezpieczyć pod względem ochrony przeciwpożarowej.

W bloku poświęconym „Profilom cienkościennym w warunkach pożaru”, Eliza Gissel zwróciła uwagę na klasyfikacje w zakresie odporności ogniowej warstwowych przekryć dachowych.

Dobrymi praktykami w zakresie „Wentylacji pożarowej w obiektach magazynowych i przemysłowych” podzieliła się z uczestnikami Izabela Tekielak Skałka. We wstępie do wykładu prelegentka zadała słuchaczom pytanie: po co stosować wentylację? Wskazując w dalszej części prezentacji na jej ważne aspekty jak: klapy dymowe, nawiew kompensacyjny czy rolę kurtyn dymowych.

Szkolenie zakończyło się wieczornym spotkaniem o charakterze integracyjnym w jednej z restauracji w centrum Łodzi, podczas którego w luźnej atmosferze dyskutowano i wymieniano się doświadczeniami w zakresie podejmowanych realizacji budowlanych. Uczestnicy zgodzili się, że znajomość wymagań z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, niejednokrotnie pomoże uniknąć błędów, a co za tym idzie kosztów (i czasu) związanych z ich naprawianiem. 

Zainteresowanie szkoleniem oraz aktywność uczestników w trakcie warsztatów potwierdziło, że zaangażowanie Stowarzyszenia DAFA w edukację p.poż. jest słusznym kierunkiem. Dlatego też bezpieczeństwo pożarowe będzie tematem przewodnim konferencji DAFY, organizowanej w ramach poznańskich targów BUDMA w 2020 r.

Źródło i zdjęcia: Stowarzyszenie DAFA.

04.10.2019 r.