logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Politechnika Gdańska, Politechnika Warszawska, Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz spółki Budimex, ORLEN Asfalt i Grupa LOTOS będą wspólnie pracować nad trwałymi i tanimi nawierzchniami asfaltowymi. Podpisanie umowy dotyczącej programu badawczego pt. „Optymalizacja konstrukcji asfaltowej nawierzchni drogi dzięki zastosowaniu asfaltów modyfikowanych” odbyło się 4 października br. w Sali Senatu Politechniki Gdańskiej.

Konsorcjum, które tworzą Politechnika Gdańska, Politechnika Warszawska, Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz ze strony przemysłu - Grupa LOTOS, spółka ORLEN Asfalt, należąca do Grupy Kapitałowej ORLEN oraz Budimex, to przykład wzorcowej współpracy nauki z biznesem. 4 października 2019 r. w Sali Senatu Politechniki Gdańskiej podpisano umowę dotycząca programu badawczego pt. „Optymalizacja konstrukcji asfaltowej nawierzchni drogi dzięki zastosowaniu asfaltów modyfikowanych”.

Na zdjęciu od lewej: Mateusz A. Bonca, prezes Zarządu Grupy LOTOS; dr hab. inż. Joanna Żukowska, prof. uczelni, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej; prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej; prof. Leszek Rafalski, dyrektor naczelny Instytutu Badawczego Dróg i Mostów; Ewelina Karp-Kręglicka, dyrektor Biura Zakupów i Jakości Budimex S.A.; Krzysztof Błażejowski, dyrektor Biura Badań i Rozwoju ORLEN Asfalt Sp. z o.o.; prof. Andrzej Garbacz, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.  

- Jesteśmy dumni, że stoimy na czele grupy badawczej, którą tworzą naukowcy z tak ważnych instytucji naukowych jak Politechnika Warszawska oraz Instytut Badawczy Dróg i Mostów – powiedział prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, czł. koresp. PAN, rektor Politechniki Gdańskiej.

W ramach współpracy naukowcy zbadają wpływ wykorzystania asfaltów modyfikowanych i wysokomodyfikowanych polimerem, czyli tzw. asfaltów HiMA (Highly Modified Asphalt) do konstrukcji różnych warstw nawierzchni, co umożliwi zaktualizowanie Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych. – To na podstawie tej publikacji najczęściej określa się układ warstw nawierzchni drogowych i ich grubość. Obecnie jednak katalog zakłada stosowanie asfaltów niemodyfikowanych i nie wykorzystuje w pełni potencjału asfaltów modyfikowanych, a w szczególności wysokomodyfikowanych polimerem. Naszym celem będzie opracowanie i dodanie do niego nowych kart, uwzględniających użycie tych asfaltów – tłumaczył dr hab. inż. Piotr Jaskuła, prof. PG, z Katedry Inżynierii Drogowej i Transportowej Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Wyniki badań i analiz poznamy w przyszłym roku. Zainteresowane są nimi Ministerstwo Infrastruktury oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. 

Przedstawiciele przemysłu liczą na to, że prace prowadzone w ramach konsorcjum przyczynią się do wypracowania konkretnych rozwiązań, czyli trwałych i tanich nawierzchni asfaltowych, a przez to do rozwoju drogownictwa w kraju. Podkreślali też wagę współpracy z ośrodkami naukowymi.

– Uczelnie wyższe powinny być naturalnym wsparciem dla biznesu. Wspólnie działając mamy większe szanse na realizację swoich celów, dlatego tak cieszy nas wieloletnia współpraca Budimeksu z Politechniką Gdańską. Jest to współpraca, która odbywa się na wielu płaszczyznach: poprzez wsparcie edukacji oraz wdrażanie innowacji, czego przykładem jest ten innowacyjny, ekspercki projekt – powiedziała Ewelina Karp-Kręglicka, dyrektor Biura Zakupów i Jakości Budimex S.A.

– Rozwój innowacyjnych rozwiązań jest celem strategicznym Grupy LOTOS, dlatego angażujemy się w ten projekt. Stworzenie konsorcjum badawczego złożonego z 6 podmiotów to bardzo dobry przykład współpracy środowiska naukowego z przemysłem. Cieszę się, że będziemy wspólnie prowadzić prace, których celem jest opracowanie innowacyjnej nawierzchni asfaltowej z wykorzystaniem asfaltów modyfikowanych – mówił Mateusz A. Bonca, prezes Zarządu Grupy LOTOS.

– Zaangażowaliśmy się w ten projekt jako jeden z czołowych, polskich producentów asfaltów modyfikowanych i wysokomodyfikowanych. Widzimy w nim szansę na wydłużenie trwałości budowanych w Polsce dróg. Liczymy, że realizacja projektu przyczyni się znacznie do rozwoju drogownictwa, poprawy trwałości dróg oraz optymalizacji kosztów budowy poprzez wykorzystanie produktów asfaltowych nowej generacji – dodał Cezary Godziuk, prezes Zarządu LOTOS Asfalt.

– To niezwykłe wydarzenie. Nie przypominam sobie, aby w ciągu ostatnich trzydziestu lat projekt z takimi partnerami i z taką silną reprezentacją naukową i przemysłową był realizowany dotychczas w Polsce. W tym składzie jesteśmy w stanie naprawdę wiele zrobić i liczymy na to, że nie jest to ostatnia taka realizacja. To, co robimy dla biznesu i rynku, robimy także dla społeczeństwa. Efektem tej współpracy będą lepsze i trwalsze drogi – podsumował Krzysztof Błażejowski, dyrektor Biura Badań i Rozwoju ORLEN Asfalt Sp. z o.o. 

Przedstawiciele konsorcjum naukowego podkreślają, że ta współpraca wpisuje się w społeczną odpowiedzialność uczelni wyższych i jest odpowiedzią na zmiany zachodzące w ich otoczeniu.

– Taka współpraca to wymóg zmieniającego się dynamicznie otoczenia, którego siłą napędową są w tej chwili innowacyjne technologie materiałowe i mam nadzieję, że będzie to ważnym efektem współpracy. Jednym z podstawowych paradygmatów w budownictwie jest zrównoważony rozwój, jak popatrzymy na skład konsorcjum, to zrównoważenie udało się nam osiągnąć – mówi prof. dr hab. inż. Andrzej Garbacz, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. 

– Mamy już w Polsce prawie 30-letnie doświadczenie, jeśli chodzi o modyfikację asfaltów. Przez ten czas udało się także wykształcić grupę ekspertów, w tym grupę profesorów, którzy w różnych ośrodkach zajmują się tymi zagadnieniami. Dzięki temu mogliśmy się spotkać w tym konsorcjum. Jestem przekonany, że powstaną nowe rozwiązania, zwłaszcza dotyczące długowiecznych nawierzchni asfaltowych, takich, które będą trwały przez co najmniej pięćdziesiąt lat – mówi prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski, dyrektor naczelny Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.

Źródło: Politechnika Gdańska
Zdjęcie: Krzysztof Krzempek/Politechnika Gdańska

08.10.2019 r.