logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

W dniach 6-7 listopada br. w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Członków Europejskiego Stowarzyszenia Producentów EPS. To pierwsze spotkanie tej organizacji zorganizowane w Polsce, która jest największym rynkiem styropianu w Europie. Gospodarzem wydarzenia było Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu.

Do Europejskiego Stowarzyszenia Producentów EPS (EUMEPS) należą m.in. 23 krajowe stowarzyszenia z całej Europy, w tym Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu (PSPS). Współpraca członków organizacji koncentruje się na kilku kluczowych dla branży obszarach: prawodawstwie i normalizacji, ETICS, gospodarce o obiegu zamkniętym oraz danych i komunikacji.

Listopadowe spotkanie poświęcone było w znacznej mierze kwestiom organizacyjnym, w tym aktualizacji działań poszczególnych stowarzyszeń i prowadzonych przez samą organizację. Jedną z kluczowych inicjatyw EUMEPS w ostatnim czasie jest projekt PolyStyreneLoop, wdrażający kompleksową technologię do przetwarzania odpadów EPS i XPS zgodnie z najwyższymi standardami recyklingu. PSPS przystąpiło do tego programu w maju 2019 r. 

– Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu jest członkiem EUMEPS od 2017 roku Udział w pracach tej organizacji stwarza okazję do wymiany doświadczeń między podmiotami funkcjonującymi na różnych rynkach i często w zupełnie odmiennych warunkach. Ponieważ Polska jest największym rynkiem EPS w Europie, współpraca ta daje obopólne korzyści. Wiedza i doświadczenia naszego stowarzyszenia oraz jego członków stanowią istotny wkład w prace EUMEPS nad rozwojem rynku i kształtowaniem jego perspektyw. Jednocześnie dzięki EUMEPS mamy jako PSPS możliwość analiz pełnego spektrum doświadczeń i rozwiązań funkcjonujących w innych krajach Europy oraz wgląd i wpływ na aktywności w istotnych dla nas obszarach w samej Brukseli – wskazuje prezes zarządu PSPS Kamil Kiejna.

Więcej informacji na temat PSPS oraz EUMEPS można uzyskać na stronach internetowych organizacji:
https://producencistyropianu.pl/
https://eumeps.org 

 

Źródło i zdjęcia: PSPS 

27.11.2019 r.