logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

DACHY - teoria i praktyka

mgr inż. Krzysztof Patoka, Rzeczoznawca Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów
Budowlanych;

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wszyscy projektanci, którzy zobowiązani są do obliczania współczynników przenikania ciepła U projektowanych przegród budowlanych, posługując się metodą podaną w obligatoryjnej normie PN-EN ISO 6946 [2], określają ten współczynnik dla najprostszego, modelowego schematu projektowanej przegrody. W przypadku dachów takie metody mają sens jedynie, gdy dach jest jedno- lub dwuspadowy (rysunek 1a) bez lukarn i wykuszy.

Liateratura
[1] Pawłowski Krzysztof. 2013. „Projektowanie przegród zewnętrznych w świetle nowych warunków technicznych WT 2013 dotyczących budynków”. Izolacje. Wydanie specjalne (2).
[2] PN-EN ISO 6946:2008; „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania”.
[3] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Z 2013 r., poz. 926).

Zobacz więcej >>

Materiały Budowlane 4/2019, strona 90 (spis treści >>)