logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

W dniach 6-8 września 2018 r. w Wałczu odbędą się XX Warsztaty Nadzoru Inwestycyjnego oraz XVI Konferencja Naukowa Rewitalizacja Obszarów Zurbanizowanych pt. "Rewitalizacja obiektów inżynierskich, oczyszczalni ścieków oraz infrastruktury kanalizacyjnej w miastach". Organizatorami wydarzenia są CUTOB PZITB Poznań oraz Instytut Budownictwa i Geoinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Wydarzenia XX Warsztaty Nadzoru Inwestycyjnego oraz XVI Konferencja Naukowa Rewitalizacja Obszarów Zurbanizowanych "Rewitalizacja obiektów inżynierskich, oczyszczalni ścieków oraz infrastruktury kanalizacyjnej w miastach" ma być okazją do wymiany wiedzy, poglądów i doświadczeń przedstawicieli różnych środowisk zainteresowanych tematyką utrzymania obiektów budowlanych oraz szeroko pojętymi aspektami rewitalizacji. Tegoroczna edycja dedykowana będzie zagadnieniom rewitalizacji obszarów zurbanizowanych, kładąc szczególny nacisk na zagadnienia tematy związane z eksploatacją, modernizacją i rewitalizacją infrastruktury komunalnej (gospodarka ściekowo-kanalizacyjna), w tym także możliwości wykorzystania technologii BIM. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego jest mgr inż. Andrzej Piątkowski.

PROGRAM KONFERENCJI:

06.09.2018 r. - XX Warsztaty Nadzoru Inwestycyjnego
Warunki techniczne realizacji obiektów budowlanych

07.09.2018 r. - XVI Konferencja Naukowa Rewitalizacja Obszarów Zurbanizowanych
Rewitalizacja obiektów inżynierskich, oczyszczalni ścieków oraz infrastruktury kanalizacyjnej w miastach

08.09.2018 r. Europejskie Dni Dziedzictwa 2018 (sesja wyjazdowa)
Niepodległa dla wszystkich

 

Miejsce konferencji: Centralny Ośrodek Sportu w Wałczu

Więcej informacji na stronie: www.cutob-poznan.pl