logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

16-17 listopada 2016 r. w Płocku odbędzie się IV Forum Budowlane Płock, poświęcone aktualnym problemom naukowo-technicznym budownictwa. Organizatorami wydarzenia jest Instytut Budownictwa Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku.

Forum Budowlane Płock 2016 organizowane jest przy współpracy Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Płocku, Izby Gospodarczej Regionu Płockiego oraz Towarzystwa Naukowego Płockiego. Patronat nad wydarzeniem objęli: JM Rektor Politechniki Warszawskiej, Przewodniczący Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Prezydent Miasta Płocka. Natomiast redakcja miesięcznika "Materiały Budowlane" została jednym z patronów medialnych.

W ramach płockiego Forum Budowlanego zaplanowana jest konferencja naukowo-techniczna „Aktualne problemy naukowo-techniczne budownictwa”, warsztaty inżynierów budownictwa „Nowoczesne technologie dla budownictwa” oraz wystawa osiągnięć i produktów dla budownictwa.

Tematyka konferencji dotyczyć będzie:

 • z zakresu Budownictwa:
  - badania materiałów i wyrobów budowlanych, w tym recyklingowych,
  - konstrukcje budowlane i inżynierskie,
  - technologia i organizacja procesów budowlanych,
  - eksploatacja, diagnostyka i ocena stanu technicznego obiektów budowlanych,
  - geotechnika.
 • z zakresu Fizyki budowli i inżynierii środowiska:
  - racjonalizacja użytkowania energii i ochrona środowiska,
  - niekonwencjonalne źródła energii,
  - nowe technologie w ogrzewnictwie, wentylacji, klimatyzacji,
  - Budownictwo zrównoważone.