logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

BIM jest rozwijany na świecie od kilkunastu lat, a od kilku lat kolejne kraje wdrażają BIM na szczeblu rządowym jako główną strategię rozwoju budownictwa. Najkrócej rewolucję w BIM w budownictwie można przyrównać do rewolucji, jaka kilkadziesiąt lat temu miała miejsce w przemyśle motoryzacyjnym: podstawową częścią procesu produkcji samochodów stał się świat cyfrowy. Najpierw tworzy się w komputerze cyfrowy model projektowanego samochodu, dzięki symulacjom bada zachowanie wszystkich jego części w różnych warunkach, symuluje upływ czasu, zużywanie się podzespołów, odporność na kolizje itd. Jednocześnie projektuje się harmonogram montażu, analizuje koszty… Na podstawie uzyskanych danych podejmowane są decyzje, dzię- ki którym zmniejsza się ryzyko różnorodnych błędów, jakie mogłyby pojawić się w procesie produkcji lub użytkowania. I dopiero na końcu podejmuje się decyzję o uruchomieniu produkcji danego modelu.

mgr inż. Dariusz Kasznia

Przeczytaj cały artykuł (pdf) >>>