logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Od kilku lat buildingSMART organizuje konkurs „International Awards”, którego celem jest nagradzanie przedsięwzięć inwestycyjnych lub prac badawczych dotyczących zagadnień openBIM, tj. wykorzystujących format IFC i rozwiązania pokrewne. Jak deklarują organizatorzy, zgłoszenia muszą dokumentować zastosowanie przynajmniej jednego narzędzia lub standardu rozwijanego przez buildingSMART i są oceniane pod kątem efektywności oraz innowacyjności zastosowania tych rozwiązań w kontekście wyzwań interoperacyjności. Pierwszą edycję konkursu rozstrzygnięto w 2014 r. Obecnie nagrody oraz wyróżnienia przyznawane są w kategoriach: Projektowanie (Design); Budowa (Construction);Użytkowanie i utrzymanie obiektu (Operations & Maintenance); Prace badawcze (Professional Research); Prace studenckie (Student Research). Z roku na rok zauważamy znaczny wzrost zainteresowania konkursem (85 zgłoszeń w 2019 r.; ok. 50 w 2018 r.), co świadczy o jego rosnącej popularności, ale przede wszystkim o zwiększającym się w skali świata zaufaniu do openBIM i przyroście projektów realizowanych z wykorzystaniem otwartych formatów wymiany danych BIM. Konkurs przeprowadzany jest co roku, a jego ostatnia edycja została rozstrzygnięta w październiku br. podczas buildingSMAR International Standards Summit w Pekinie (Chiny). Od dwóch lat w pracach sądu konkursowego uczestniczą eksperci z Polski, ale niestety dotychczas nie pojawiły się w konkursie polskie inwestycje. Warto wspomnieć, że w 2016 r. w kategorii studenckiej wyróżnienie uzyskał Wojciech Fleming – student (absolwent) Politechniki Poznańskiej.

Czytaj więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 12/2019, strona 43-44 (spis treści >>)