logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Trzy etapy życia inwestycji
Ile powinien kosztować dobry projekt, a ile wykonawstwo bardzo dobrej jakości? Patrick Mac Leamy – prekursor i propaga tor idei zintegrowanego projektowania i technologii BIM podaje krótki opis poszczególnych kosztów procesu inwestycyjnego, a raczej całego cyklu życia inwestycji, dzieląc go na trzy etapy. Pierwszy to prace koncepcyjne, przygotowawcze, projektowe, w obrębie którego stosujemy technologię BIM. Drugim etapem jest proces realizacji inwestycji, nazywany przez Mac Leamy’ego procesem montażu, to etap wykorzystania procesu projektowania, a więc technologii BIM, a także etap czerpania korzyści z dobrze wykonanego projektu. Trzecim etapem, mającym największe znaczenie dla inwestora i użytkownika, jest czas faktycznego użytkowania inwestycji. I tak pojawiła się koncepcja BIM, BAM, BOOM, gdzie właściwe rozłożenie akcentów wskazuje wagę poszczególnych etapów. Największą uwagę należy skupić na pierwszym etapie, tzn. tworzeniu, przygotowywaniu i projektowaniu, który w efekcie jest najmniej kosztowny, ale błędy tam popełnione najczęściej kosztują nas o wiele więcej w na stępnych etapach. Drugi etap, realizacja inwestycji kosztuje już średnio 20 razy więcej. Koszty poniesione na tym etapie są wynikiem podjętych decyzji i jakości prac wykonywanych w pierwszym etapie. Prawdziwym jednak beneficjentem dobrego projektu jest końcowy użytkownik budynku. Koszty operacyjne użytkowania są bowiem średnio 60 razy większe od kosztów koncepcji, tworzenia i projektowania. Te szacunkowe wartości wynikają z analiz, jakie przeprowadzono w latach 2003 – 2007 na rynku amerykańskim i brytyjskim.

Korzyści z zastosowania zintegrowanego procesu projektowania i realizacji inwestycji
Przy tradycyjnym podejściu do procesu inwestycyjnego, wszystkie strony w nim uczestniczące zainteresowane są własnymi interesami i w od osobnieniu budują swoją ofertę oraz kalkulują koszty. Niestety ostatni w łańcuchu całego procesu, generalny wykonawca, ponosi największe ryzyka związane z niewłaściwie wykonanym projektem bądź zmieniającymi się celami, jakie ma inwestor. W ostateczności marża na jego działalności jest najniższa, a w ostatnich miesiącach mówi się, że dobrze, gdy jest ona na poziomie 0+. Niestety często tak realizowany proces kończy się stratami finansowymi, a także niedotrzymaniem pierwotnie zakładanych terminów realizacji, a tym samym dodatkowymi karami. Przyczyny przekraczania terminów i budżetu, to najczęściej słaba i niekompletna dokumentacja projektowa, zmiany założeń i celów przez inwestora w trakcie realizacji, błędy popełniane podczas realizacji, nie jasności w dokumentacji wymagające najczęciej opóźnionych decyzji, zła komunikacja, brak współpracy, kiepskie planowanie i harmonogramowanie, słabe umiejętności i dostępność pracowników, niewłaściwy dobór i jakość materiałów. Tym wszystkim problemom można zapobiec, planując i projektując z wykorzystaniem technologii BIM, a przede wszystkim współpracując na poszczególnych etapach realizacji inwestycji.

Przeczytaj cały artykuł (pdf) >>>

mgr inż. Piotr Miecznikowski
Total Consulting in Project Mastering
www.tcipm.pl