logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

AKADEMIA BIM

Czy BIM to tylko model 3D – o roli technologii BIM w procesie realizacji inwestycji

W Polsce technologia BIM coraz częściej wykorzystywana jest w procesie budowlanym zarówno na etapach projektowania, jak i realizacji inwestycji. Jednak jeszcze bardzo często kojarzy się jedynie z modelowaniem 3D. Należy więc podkreślić, że w przypadku gdy BIM traktuje się jako proces wymiany informacji, to modelowanie jest tylko jedną z jego składowych. Bardzo ważną, ale czy niezbędną? Czy BIM może istnieć bez modelu 3D? Czy z powodu braku takiego modelu jesteśmy zmuszeni rezygnować z wdrożenia BIM na etapie realizacji?

Czytaj więcej...

Konferencja buildingSMART Summit w Paryżu

Dwa razy w roku organizacji buldingSMART organizuje międzynarodowe konferencje pod nazwą building-SMART Summit. Jedna z konferencji odbyła się w Paryżu (26–29 marca 2018 r.). Zgromadziła ok. 400 uczestników z 38 krajów i 225 firm zainteresowanych realizacją koncepcji openBIM. Polskę reprezentowała silna sześcioosobowa grupa przedstawicieli firm: WARBUD S.A., HOCHTIEF Polska S.A. i BIMPOINT Sp. z o.o.

Czytaj więcej...

Międzywydziałowy projekt interdyscyplinarny BIM na Politechnice Warszawskiej

W semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 na Politechnice Warszawskiej wdrożono „Międzywydziałowy projekt interdyscyplinarny BIM” (mpiBIM). Studenci z pięciu wydziałów (Wydziału Architektury, Wydziału Inżynierii Lądowej, Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Wydziału Elektrycznego oraz Wydziału Zarządzania), utworzyli trzy grupy, których zadaniem było przygotowanie wielobranżowego projektu budowlanego, w ramach skoordynowanego działania zespołowego. Narzędziem koordynacji był cyfrowy model BIM, który zawierał informacje na temat wszystkich elementów projektu.

Czytaj więcej...

BIM w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych S.A.

W 2017 r. w PSE S.A. uruchomiono projekt dotyczący wdrożenia metodyki BIM do procesu inwestycyjnego obejmującego budowę obiektów infrastruktury elektroenergetycznej realizowanego przez Centralną Jednostkę Inwestycyjną (CJI) PSE S.A. W efekcie powstał indywidualny standard BIM, który został przekazany do buildingSMART Polska (chapter in formation) jako punkt wyjścia do standaryzacji procesów BIM w innych sektorach i we współpracy z szeroką grupą podmiotów działających w branży budowlanej, przy dalszym zaangażowaniu PSE S.A.

Czytaj więcej...

Własność intelektualna a BIM – prawo autorskie

Jedną z ważniejszych kwestii związanych jednocześnie z technologią BIM i prawem jest ochrona praw autorskich. Kiedy wielu projektantów współpracuje razem w czasie rzeczywistym, tworząc jeden kompleksowy utwór architektoniczny, trudno nie postawić kluczowych pytań w kontekście prawa własności intelektualnej. 

Czytaj więcej...